Terug
Zorg
Dagopvang
Ergotherapie
Fysiotherapie
Nachtzorg
Thuiszorg
Vervangende mantelzorg
Diensten
Maaltijdservice
Schoonmaken
Activiteiten
Financieel
Ondersteuning
Woning aanpassen
Mantelzorgwoning
Alle diensten & producten
Inloggen
Gratis aanmelden

Wat is het modulair pakket thuis (mpt)?

Geschreven op donderdag 14 januari 2021 door Woonz.nl

Als u 24 uur per dag zorg nodig hebt, komt u in aanmerking voor een indicatie voor zorg met verblijf vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Voor zorg met verblijf vanuit de Wlz bestaan verschillende leveringsvormen.

Zorg met verblijf bij u thuis ontvangen

Als u 24 uur per dag zorg nodig hebt, komt u in aanmerking voor een indicatie voor zorg met verblijf vanuit de wet langdurige zorg (wlz).  Naast zorg in een instelling, zoals een verzorgingshuis of verpleeghuis, kunt u ervoor kiezen om de zorg bij u thuis te ontvangen. Dat kan met een volledig pakket thuis (vpt) en het modulair pakket thuis (mpt). Het mpt kan, indien gewenst, worden vergoed vanuit een persoonsgebonden budget (pgb). Bekijk hier organisaties waarvan u thuiszorg kunt ontvangen >

Zelf kiezen

Met een modulair pakket thuis kunt u ervoor kiezen om bepaalde onderdelen van het vpt thuis geleverd te krijgen als zorg in natura. Deze zorg kan uit de volgende onderdelen bestaan: verpleging, persoonlijke verzorging, begeleiding, Wlz-behandeling en vervoer naar behandeling en/of begeleiding. Op basis van uw zorgindicatie bepaalt u zelf welke zorg u in natura thuis wilt ontvangen. Voorwaarde is wel dat uw thuisomgeving geschikt is om de zorg te ontvangen. Is uw thuisomgeving niet geschikt? Dan is het mogelijk dat u moet verhuizen. Bekijk hier woningen waarbij er 24 uur per dag zorg aanwezig is >

Hoe werkt het?

  1. Allereerst heeft u een indicatie nodig voor zorg uit de Wet langdurige zorg (Wlz). Deze vraagt u aan bij het Centrum Indicatiestelling zorg (CIZ);
  2. Bij deze indicatie krijgt u een zorgprofiel waarin staat welke zorg u kunt ontvangen;
  3. U geeft dan aan dat u thuis wilt blijven wonen;
  4. Het zorgkantoor beoordeelt of uw situatie daarvoor geschikt is;
  5. Het mpt is geschikt als u niet alle zorg uit uw zorgprofiel nodig heeft;
  6. Samen met het zorgkantoor bespreekt u welke zorg u wel wilt ontvangen. Vervolgens regelen zij dat u die zorg thuis krijgt.

Verschillen mpt en vpt

Er zijn een aantal belangrijke verschillen tussen het mpt en het vpt:

  1. U kunt het mpt, anders dan bij een vpt, combineren met een persoonsgebonden budget;
  2. Doordat deze combinatie mogelijk is, kunt u het ene zorgonderdeel inkopen bij de ene zorgaanbieder, en het andere onderdeel bij een andere zorgaanbieder. Met het vpt kan dit niet.

Kosten

Een belangrijke regel in de Wet langdurige zorg is dat het modulair pakket thuis niet meer mag kosten dan wat een pgb kost. Als u zorg in natura combineert met een pgb, dan mag dat dus niet duurder uitvallen dan wanneer u alleen een pgb zou hebben. U betaalt een eigen bijdrage voor Wlz-zorg. In 2020 is uw eigen bijdrage minimaal € 23,80 en maximaal € 881,60 per maand.

Interessante links bij dit artikel
Woonz nieuwsbrief