Terug
Financieel
Activiteiten
Ondersteuning
Diensten
Zorg
Mantelzorgwoning
Woning aanpassen
Trap oplossing
Alle diensten & producten
Inloggen
Gratis aanmelden

Zorg regelen voor senioren. Hier een handig overzicht!

Geschreven op donderdag 11 mei 2023 door Woonz.nl

Ik heb zorg nodig voor een ouder iemand, hoe regel ik dat? In Nederland is zorg in drie verschillende categorieën verdeeld: hulp, thuiszorg en langdurige zorg. Iedere categorie heeft eigen wetgeving, financiering en loket. In dit artikel vertellen we waar je voor welk type zorgvraag terecht kunt.

Hulp en ondersteuning regelen met de Wet maatschappelijke ondersteuning. Thuiszorg regelen met de Zorgverzekeringswet. Langdurige en intensieve zorg regelen met de Wet langdurige zorg.

1. Hulp & ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Gemeenten hebben de opdracht om ervoor te zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Wanneer inwoners daarbij hulp nodig hebben kunnen zij bij de gemeente terecht. Hoe de gemeente dit doet, is vastgelegd in de Wet maatschappelijke ondersteuning (de Wmo). Het gaat bijvoorbeeld om de volgende typen hulp:

Wmo hulp is een voorziening

Iedere gemeente bepaalt zelf hoe zij invulling geeft aan de Wmo. De gemeente kan hulp bieden met een maatwerkvoorziening of een algemene voorziening. Een maatwerkvoorziening is afgestemd op uw situatie, zoals aanpassingen in uw woning. Een algemene voorziening staat open voor iedereen. Bijvoorbeeld een boodschappendienst.

Regelen via Wmo-loket

Om hulp te regelen vanuit de Wmo neem je contact op met het Wmo-loket van jouw gemeente. Een medewerker van de gemeente bepaalt dan samen met jou of je voor een voorziening in aanmerking komt.

Toelatingscriteria en eigen bijdrage

Ben je onvoldoende zelfredzaam of kun je niet goed meedoen in de maatschappij? En kunnen mensen in jouw persoonlijke omgeving ook niet bijdragen? Dan is de gemeente verplicht ondersteuning te bieden. Dit kan een algemene of een maatwerkvoorziening zijn. Krijg je eenmaal hulp vanuit de gemeente dan kan de gemeente je een eigen bijdrage berekenen. De eigen bijdrage is € 19,00 per maand, ongeacht het inkomen, vermogen of gebruik. Het abonnementstarief is een maximumtarief. Gemeenten kunnen een lagere eigen bijdrage vast stellen.

2. Thuiszorg: verzorging of verpleging aan huis vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw)

De Zorgverzekeringswet (Zvw) regelt medisch noodzakelijke zorg. Langdurige verpleging en verzorging aan huis (wijkverpleging) is opgenomen in het basispakket van de Zvw. Ook worden medisch noodzakelijke hulpmiddelen hieruit vergoed.

Zorg uit uw basisverzekering

Thuiszorg wordt voor een groot deel vergoed vanuit uw basisverzekering. Hierbij geldt wel een eigen bijdrage. Jouw verzekering heeft contracten afgesloten bij thuiszorgorganisaties. Bij het kiezen van zorg kun je uit deze organisaties kiezen. Bekijk thuiszorgorganisaties >

Regelen via de wijkverpleegkundige

Om thuiszorg te regelen neem je contact op de met de wijkverpleegkundige, deze is vaak in dienst van een thuiszorgorganisatie. De wijkverpleegkundige beoordeelt welke zorg je nodig hebt. Wil je vooraf advies dan kun je dit vragen bij jouw huisarts. Wijkverpleging wordt vergoed vanuit het basispakket van de zorgverzekering en er geldt geen eigen risico.

3. Wet langdurige zorg (Wlz): 24/7 toezicht en zorg dichtbij

De Rijksoverheid is verantwoordelijk voor zorg aan kwetsbare senioren die continu toezicht nodig hebben en 24 uur per dag zorg dichtbij. Het gaat om senioren met een lichamelijke of psychogeriatrische aandoening, bijvoorbeeld dementie. Deze zorg wordt meestal in een instelling gegeven maar het kan ook thuis. De verplichtingen van de Rijksoverheid voor deze zorg is vastgelegd in de Wet langdurende zorg; de Wlz. Bekijk woningen met 24 uur zorg dichtbij >

Indicatie aanvragen voor Wlz zorg

Voordat je zorg kunt regelen vanuit de Wlz moet je eerst een indicatie aanvragen. Dit kan bij het Centrum Indicatiestelling Zorg; het CIZ. Het CIZ beoordeelt jouw zorgvraag en stelt daarmee het zorgprofiel samen. Zo’n zorgprofiel is een korte omschrijving van de zorg die bij jouw zorgvraag nodig is. Het zorgprofiel is de indicatie waarmee je zorg kunt regelen. Lees meer over het zorgprofiel >

Maandelijkse eigen bijdrage

Je betaalt voor zorg vanuit de Wlz een maandelijkse eigen bijdrage. Je kunt de eigen bijdrage berekenen via het CAK. De eigen bijdrage is gebaseerd op jouw inkomen, vermogen, leeftijd, huishouden en zorg.

Interessante links bij dit artikel

Woonz nieuwsbrief