Terug
Financieel
Activiteiten
Ondersteuning
Diensten
Zorg
Mantelzorgwoning
Woning aanpassen
Alle diensten & producten
Inloggen
Gratis aanmelden

Wat is zorg in natura (ZIN)?

Geschreven op maandag 18 maart 2024 door Dominique

Wil je het liefst dat de zorg voor je wordt geregeld? En wil je zelf geen administratie bijhouden? Dan kun je kiezen voor zorg in natura (ZIN).

De organisatie die zorg voor je regelt

Bij ZIN krijg je zorg, begeleiding, hulp of voorzieningen die je nodig hebt via een instelling of leverancier die een contract heeft met jouw gemeente, het zorgkantoor of de zorgverzekeraar. Denk hierbij aan een instelling voor thuiszorg, centrum voor dagopvang of een leverancier van hulpmiddelen. De gemeente, het zorgkantoor of de zorgverzekeraar bepaalt van wie je zorg ontvangt, waar je de zorg ontvangt en wanneer je deze zorg krijgt. Je hoeft zelf niets meer te regelen, omdat de gemeente of het zorgkantoor ook zorgt voor de administratie eromheen. ZIN krijg je vanuit de Wmo of Wlz.

ZIN – Hulp & Ondersteuning (Wmo)

ZIN vanuit de Wmo is bedoeld voor mensen met een lichte hulpvraag. Zij hebben meestal hulp & ondersteuning nodig. Je vraagt de Wmo aan bij jouw gemeente. Je gaat in gesprek met de gemeente en hieruit komt een voorstel. Bij het voorstel geef je aan dat je hulp & ondersteuning wilt ontvangen vanuit ZIN. Voor de Wmo geldt een eigen bijdrage. In 2020 is dit maximaal € 19,00 per maand ongeacht het inkomen of de draagkracht. Gemeenten kunnen deze bijdrage nog verlagen.

ZIN – Langdurige zorg (Wlz)

ZIN vanuit de Wlz is bedoeld voor mensen die langdurige zorg nodig hebben. Je vraagt deze aan bij het CIZ. Als zij je een Wlz-indicatie geven dan wordt dit doorgegeven aan het zorgkantoor. Samen met hen bespreek je hoe je de zorg wilt ontvangen, in dit geval ZIN. Als je ZIN vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) regelt, is er een moment waarop je kiest hoe je de zorg wilt krijgen; thuis of in een zorginstelling. Er zijn verschillende soorten zorg in natura:

Andere mogelijkheid: Pgb – Hulp & Ondersteuning

Als je in aanmerking komt voor hulp en ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), kun je er ook voor kiezen om dit zelf te regelen en in te kopen met een persoonsgebonden budget (pgb). Een pgb voor Wmo vraag je aan bij jouw gemeente. Maar, je kunt het regelwerk ook overlaten aan de gemeente. Zij contracteren jaarlijks een groot aantal verschillende aanbieders voor je. Je kunt vervolgens één van hen kiezen om de hulp en ondersteuning te ontvangen. De aanbieder en gemeente verrekenen dan samen de ondersteuning die je hebt gekregen.

Interessante links bij dit artikel

Woonz nieuwsbrief