Terug
Zorg
Dagopvang
Ergotherapie
Fysiotherapie
Nachtzorg
Thuiszorg
Vervangende mantelzorg
Diensten
Maaltijdservice
Schoonmaken
Activiteiten
Financieel
Ondersteuning
Woning aanpassen
Mantelzorgwoning
Alle diensten & producten
Inloggen
Gratis aanmelden

Wat is zorg in natura (ZIN)?

Geschreven op maandag 13 januari 2020 door Woonz.nl

Wilt u het liefst dat de zorg voor u wordt geregeld? En zelf geen administratie bijhouden? Dan kunt u kiezen voor zorg in natura (ZIN).

De organisatie die zorg voor u regelt

Bij ZIN krijgt u zorg, begeleiding, hulp of voorzieningen die u nodig heeft via een instelling of leverancier die een contract heeft met uw gemeente, het zorgkantoor of de zorgverzekeraar. Denk hierbij aan een instelling voor thuiszorg, centrum voor dagopvang of een leverancier van hulpmiddelen. De gemeente, het zorgkantoor of de zorgverzekeraar bepaalt van wie u zorg ontvangt, waar u de zorg ontvangt en wanneer u deze zorg krijgt. U hoeft zelf niets meer te regelen, omdat de gemeente of het zorgkantoor ook zorgt voor de administratie eromheen. ZIN krijgt u vanuit de Wmo of Wlz.

ZIN – Hulp & Ondersteuning (Wmo)

ZIN vanuit de Wmo is bedoeld voor mensen met een lichte hulpvraag. Zij hebben meestal hulp & ondersteuning nodig. U vraagt de Wmo aan bij uw gemeente. U gaat in gesprek met de gemeente en hieruit komt een voorstel. Bij het voorstel geeft u aan dat u hulp & ondersteuning wilt ontvangen vanuit ZIN. Voor de Wmo geldt een eigen bijdrage. In 2020 is dit maximaal € 19,00 per maand ongeacht het inkomen of de draagkracht. Gemeenten kunnen deze bijdrage nog verlagen.

ZIN – Langdurige zorg (Wlz)

ZIN vanuit de Wlz is bedoeld voor mensen die langdurige zorg nodig hebben. U vraagt deze aan bij het CIZ. Als zij u een Wlz-indicatie geven dan wordt dit doorgegeven aan het zorgkantoor. Samen met hen bespreekt u hoe u de zorg wilt ontvangen, in dit geval ZIN. Als u ZIN vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) regelt, is er een moment waarop u kiest hoe u de zorg wilt krijgen; thuis of in een zorginstelling. Er zijn verschillende soorten zorg in natura:

Andere mogelijkheid: Pgb – Hulp & Ondersteuning

Als u in aanmerking komt voor hulp en ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), kunt u er ook voor kiezen om dit zelf te regelen en in te kopen met een persoonsgebonden budget (pgb). Een pgb voor Wmo vraag u aan bij uw gemeente. Maar, u kunt het regelwerk ook overlaten aan de gemeente. Zij contracteren jaarlijks een groot aantal verschillende aanbieders voor u. U kunt vervolgens één van hen kiezen om de hulp en ondersteuning te ontvangen. De aanbieder en gemeente verrekenen dan samen de ondersteuning die u heeft gekregen.

Interessante links bij dit artikel
Woonz nieuwsbrief