Terug
Zorg
Dagopvang
Ergotherapie
Fysiotherapie
Nachtzorg
Thuiszorg
Vervangende mantelzorg
Diensten
Maaltijdservice
Schoonmaken
Activiteiten
Financieel
Ondersteuning
Woning aanpassen
Mantelzorgwoning
Alle diensten & producten
Inloggen
Gratis aanmelden

Wat is een volledig pakket thuis (vpt)?

Geschreven op donderdag 16 juli 2020 door Mirjam Doorewaard

Zelfstandig blijven wonen in uw eigen omgeving is de wens van vele senioren. Het aantal bedden bij grote zorgorganisaties is de afgelopen jaren flink afgenomen. Innovatief als de Nederlander is, zijn daar gelukkig allerlei alternatieven voor in de plaats gekomen. We nemen u mee in de wereld van het volledig pakket thuis (vpt).

Het ontstaan van het VPT

Het vpt is ontstaan in 2009 als gevolg van de veranderingen in de zorg. Deze veranderingen zijn in 2007 ingevoerd met de komst van zorgprofielen (voorheen zorgzwaartepakketten), omdat niet iedereen binnen de muren van een instelling wilde wonen maar in sommige gevallen wel een intensieve zorgvraag had. Daarom besloot de overheid wonen en zorg vanuit de ZZP te splitsen. Het zorggedeelte is vervolgens ondergebracht binnen het vpt.

Wat houdt het VPT in?

Bij een vpt kiest u ervoor dat de zorginstelling alle zorg uit de Wlz (Wet langdurige zorg) bij u thuis levert. De zorg kan componenten bevatten zoals verpleging, persoonlijke verzorging, begeleiding (zowel individueel als ook dagbesteding) en gespecialiseerde behandeling als onderdeel van de Wet langdurige zorg (Wlz). Maar het bevat ook vervoer van en naar een behandeling en/of dagbesteding, maaltijden, hulp bij het huishouden en logeren in een instelling om een mantelzorger tijdelijk rust te geven. Bekijk nog meer diensten >

Wanneer komt u in aanmerking?

Een vpt krijgt u niet zomaar, maar pas onder bepaalde voorwaarden. Allereerst is het belangrijk dat uw gezondheid het toelaat om thuis te blijven wonen. Er moet geen risico zijn op onveiligheid voor uzelf noch voor anderen. Ook moet u beschikken over een ZZP-indicatie. Uw zorgprofiel geeft daarbij aan dat er behoefte is aan permanente toezicht en 24 uur zorg per dag. Tenslotte moet de zorg die thuis geleverd wordt, goedkoper zijn dan het leveren van zorg binnen de muren van de instelling.

Het zorgprofiel

Als uw indicatie via de Wlz is toegekend, volgt er automatisch een zorgprofiel (voorheen heette dit zorgzwaarte pakket/ZZP). In het zorgprofiel staat beschreven welke zorg u nodig heeft op basis van uw aandoening of gebrek. Met uw zorgprofiel kunt u terecht bij de zorgorganisatie van uw keuze. Dit is wel onder de voorwaarden dat zij de zorg aan u kunnen leveren.

Het zorgplan

Als de keuze voor de zorgorganisatie is bepaald en de zorg van start gaat, stelt de zorgverlener samen met u een zorgplan op. Hierin staat precies welke zorg en ondersteuning u per dag krijgt, maar ook uw wensen en behoeften, uw mogelijkheden en beperkingen, uw doelen die u met de zorg en ondersteuning wilt bereiken en afspraken over zorg en welzijn. In het laatste geval kunt u denken aan begeleiding, verzorging, verpleging, dagbesteding, hulp van familie en privacy. De kunst is om het zorgplan kort, begrijpelijk en praktisch te houden zodat de doelen die gesteld worden ook realistisch zijn. Verandert de zorgvraag? Dan verandert de inhoud van het zorgplan mee.

Zelfstandig wonen met een VPT

Steeds meer zorgorganisaties en woningcorporaties passen het woningaanbod aan. Zij bieden mogelijkheden voor het wonen met een vpt. Een prima ontwikkeling die past bij onze tijd!

Wilt u weten welke woningen te bewonen zijn met een vpt? Bekijk hier het woningaanbod >

Interessante links bij dit artikel
Woonz nieuwsbrief