Terug
Financieel
Activiteiten
Ondersteuning
Diensten
Zorg
Mantelzorgwoning
Woning aanpassen
Trap oplossing
Alle diensten & producten
Inloggen
Gratis aanmelden

Wat is een volledig pakket thuis (vpt)?

Geschreven op maandag 10 oktober 2022 door Dominique

Zelfstandig blijven wonen in de eigen omgeving is een wens van vele senioren. Het aantal bedden bij grote zorgorganisaties is de afgelopen jaren flink afgenomen. Innovatief als de Nederlander is, zijn daar gelukkig allerlei alternatieven voor in de plaats gekomen. We nemen je mee in de wereld van het volledig pakket thuis (vpt).

Het ontstaan van het VPT

Het vpt is ontstaan in 2009 als gevolg van de veranderingen in de zorg. Deze veranderingen zijn in 2007 ingevoerd met de komst van zorgprofielen (voorheen zorgzwaartepakketten), omdat niet iedereen binnen de muren van een instelling wilde wonen maar in sommige gevallen wel een intensieve zorgvraag had. Daarom besloot de overheid wonen en zorg vanuit de ZZP te splitsen. Het zorggedeelte is vervolgens ondergebracht binnen het vpt.

Wat houdt het VPT in?

Bij een vpt kies je ervoor dat de zorginstelling alle zorg uit de Wlz (Wet langdurige zorg) bij je thuis levert. De zorg kan componenten bevatten zoals verpleging, persoonlijke verzorging, begeleiding (zowel individueel als ook dagbesteding) en gespecialiseerde behandeling als onderdeel van de Wet langdurige zorg (Wlz). Maar het bevat ook vervoer van en naar een behandeling en/of dagbesteding, maaltijden, hulp bij het huishouden en logeren in een instelling om een mantelzorger tijdelijk rust te geven.

Wanneer komt u in aanmerking?

Een vpt krijg je niet zomaar, maar pas onder bepaalde voorwaarden. Allereerst is het belangrijk dat jouw gezondheid het toelaat om thuis te blijven wonen. Er moet geen risico zijn op onveiligheid voor juezelf noch voor anderen. Ook moet je beschikken over een ZZP-indicatie. Jouw zorgprofiel geeft daarbij aan dat er behoefte is aan permanente toezicht en 24 uur zorg per dag. Tenslotte moet de zorg die thuis geleverd wordt, goedkoper zijn dan het leveren van zorg binnen de muren van de instelling.

Het zorgprofiel

Als jouw indicatie via de Wlz is toegekend, volgt er automatisch een zorgprofiel (voorheen heette dit zorgzwaarte pakket/ZZP). In het zorgprofiel staat beschreven welke zorg je nodig hebt op basis van jouw aandoening of gebrek. Met het zorgprofiel kun je terecht bij de zorgorganisatie van jouw keuze. Dit is wel onder de voorwaarden dat zij de zorg aan je kunnen leveren. Lees hier meer over het zorgprofiel >

Het zorgplan

Als de keuze voor de zorgorganisatie is bepaald en de zorg van start gaat, stelt de zorgverlener samen met jou een zorgplan op. Hierin staat precies welke zorg en ondersteuning je per dag krijgt, maar ook jouw wensen en behoeften, mogelijkheden en beperkingen, doelen die je met de zorg en ondersteuning wilt bereiken en afspraken over zorg en welzijn. In het laatste geval kun je denken aan begeleiding, verzorging, verpleging, dagbesteding, hulp van familie en privacy. De kunst is om het zorgplan kort, begrijpelijk en praktisch te houden zodat de doelen die gesteld worden ook realistisch zijn. Verandert de zorgvraag? Dan verandert de inhoud van het zorgplan mee.

Zelfstandig wonen met een VPT

Steeds meer zorgorganisaties en woningcorporaties passen het woningaanbod aan. Zij bieden mogelijkheden voor het wonen met een vpt. Een prima ontwikkeling die past bij onze tijd!

Wil je weten welke woningen te bewonen zijn met een vpt? Klik hier >

Interessante links bij dit artikel

Woonz nieuwsbrief