Terug
Financieel
Activiteiten
Ondersteuning
Diensten
Zorg
Mantelzorgwoning
Woning aanpassen
Trap oplossing
Alle diensten & producten
Inloggen
Gratis aanmelden

Wat staat er in de Wet langdurige zorg (Wlz)?

Geschreven op maandag 22 april 2024 door Woonz.nl

Wanneer je de hele dag intensieve zorg en toezicht dichtbij nodig heeft, kun je zorg ontvangen via de Wet langdurige zorg (Wlz). Een belangrijke voorwaarde vanuit de Wlz is dat je een blijvende behoefte hebt aan toezicht. Het is noodzakelijk dat je 24 uur per dag een beroep op zorg kan doen.

Is het voor jou niet langer mogelijk om met ondersteuning van de gemeente of met verpleging en verzorging zelfstandig te blijven wonen? De Wlz regelt dan dat je zorg in een verpleeg- of verzorgingshuis krijgt. Ook is het mogelijk om deze zorg geheel of gedeeltelijk thuis te krijgen. Dit moet wel verantwoord zijn en de kosten mogen niet hoger zijn dan bij opname in een instelling.

Wanneer komt iemand in aanmerking voor de Wlz?

Een persoon komt in aanmerking voor de Wlz als:

 • De persoon zichzelf niet meer kan redden in de maatschappij;
 • Er sprake is van ernstige verwaarlozing;
 • Er sprake is van lichamelijk letsel door een ziekte, beperking of aandoening;
 • De ontwikkeling van de persoon ernstig wordt geschaad, al dan niet onder invloed van een ander;
 • De veiligheid van iemand ernstig wordt bedreigd;
 • Er sprake is van psychische kwetsbaarheid (vanaf 1 januari 2021).

Kortom: iemand komt in aanmerking voor Wlz-zorg als hij of zij zelf niet meer in staat is om in de gaten te houden (en in te schatten) of er zorg nodig is en deze zorg op adequate en tijdige wijze in te schakelen. Bekijk woningen met Wlz-zorg en (eventueel) een eigen bijdrage >

Welke zorg valt onder de Wlz?

Wanneer je zorg ontvangt vanuit de Wlz, krijg je een integraal zorgpakket. Integraal betekent dat je alles wat je nodig hebt in het pakket zit. Hieronder vind je een overzicht van Wlz-zorg:

 • Verblijf in een zorginstelling (thuis wonen is ook mogelijk);
 • Begeleiding, verpleging en verzorging;
 • Geneeskundige zorg en (paramedische) behandeling in verband met ziekte, beperking of stoornis;
 • Hulpmiddelen, zoals een rolstoel of scootmobiel;
 • (Soms) huishoudelijke hulp;
 • Vervoer naar de plaats waar de begeleiding, behandeling en verzorging plaatsvindt.

Zodra je een indicatie hebt ontvangen voor zorg vanuit de Wlz, dan dien je deze zorg zelf te regelen. Je gaat hiervoor naar het zorgkantoor. Het zorgkantoor kan je helpen de juiste keuze te maken. Als je in het bezit bent van een Wlz-indicatie en zorg aan huis ontvangt dan kun je ook een vergoeding voor een woningaanpassing krijgen. Hiervoor kun je terecht bij jouw gemeente.

Veranderingen Wlz sinds 1 januari 2020

 • Deeltijdverblijf: Sinds 1 januari 2020 is het mogelijk voor mensen met Wlz-zorg om te kiezen voor deeltijdverblijf. Dit is een combinatie van thuis én in een instelling wonen. Je woont dan gemiddeld 7, 8 of 9 dagen per 2 weken in een instelling, bijvoorbeeld om en om een week in een instelling en een week thuis.
 • Hulpmiddelenzorg vereenvoudigd in Wlz-instellingen sinds 1 januari 2020:
  • Worden mobiliteitshulpmiddelen, zoals een rolstoel en een scootmobiel, voor alle cliënten in een Wlz-instelling verstrekt vanuit de Wlz en niet meer vanuit de Wmo;
  • Worden hulpmiddelen voor zorgverlening en wonen voor algemeen gebruik altijd uit de Wlz betaald. Dit gaat bijvoorbeeld om tilliften en hoog-laagbedden.

Stappenplan langdurige zorg

 1. Je doet een aanvraag bij het CIZ.
 2. Het CIZ onderzoekt voor welke zorg je in aanmerking komt;
 3. Het CIZ legt uit op welke zorg je recht hebt;
 4. Met het zorgkantoor regelt je de zorg en bepaal je zelf hoe je de zorg wilt ontvangen.

Voor de aanvraag is het mogelijk om hulp te krijgen van een onafhankelijke cliëntondersteuner of de zorgaanbieder van jouw keuze. Na uiterlijk zes weken ontvang je het besluit van het CIZ. Je bepaalt zelf hoe je de zorg wil gaan organiseren. Daarbij heb je keus uit:

Eigen bijdrage

Voor Wlz-zorg moet je een eigen bijdrage betalen. Deze kun je berekenen op de website van het CAK. De eigen bijdrage is gebaseerd op jouw inkomen, vermogen, leeftijd, huishouden en zorg. Heb je een mantelzorger? Deze persoon kan je helpen bij de aanvraag. Wil je meer weten over mantelzorg? Klik hier >

Interessante links bij dit artikel

Woonz nieuwsbrief