Terug
Zorg
Dagopvang
Ergotherapie
Fysiotherapie
Nachtzorg
Thuiszorg
Vervangende mantelzorg
Zorgoppas
Diensten
Maaltijdservice
Personen alarmering
Schoonmaken
Activiteiten
Financieel
Hulpmiddelen
Ondersteuning
Woning aanpassen
Alle diensten & producten

Wat is hulp en ondersteuning? (Wmo)

Geschreven op donderdag 14 januari 2021 door Woonz.nl

Om fijn en zelfstandig te kunnen blijven wonen is soms hulp of ondersteuning nodig. De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) regelt dat mensen de hulp en ondersteuning ontvangen die ze nodig hebben. De Wmo wordt uitgevoerd door de gemeente.

Gemeente geeft hulp als u dat niet uit uw omgeving kunt krijgen

U kunt gebruik maken van de Wmo als u niet (meer) kunt meedoen aan de samenleving. Of als u niet meer zonder hulp kunt blijven thuis wonen. De hulp is nodig omdat het alleen of met hulp van de omgeving niet lukt. U kunt voor de volgende hulp terecht bij uw gemeente:

  • Hulpmiddelen: deze hulpmiddelen helpen u om prettig te kunnen blijven leven. Bijvoorbeeld een rolstoel of een scootmobiel.
  • Woningaanpassingen: u kunt hierbij denken aan een traplift, een douchestoel of een verhoogd toilet.
  • Huishoudelijke ondersteuning: deze ondersteuning is gericht op hulp in de huishouding (wassen, opruimen, schoonmaken of ramen zemen) of om hulp bij het ondernemen van sociale activiteiten.
  • Begeleiding bij dagelijkse bezigheden: bijvoorbeeld bij het opstarten van de dag of het doen van de administratie.
  • Dagopvang: in de dagopvang kunt u een kop koffie drinken en samen met anderen eten. Er worden uitstapjes en spelletjes georganiseerd, of u gaat samen wandelen en boodschappen doen.
  • Kortdurende zorg: deze zorg is gericht op tijdelijk verblijf in een instelling. Zo kan bijvoorbeeld uw mantelzorger gerust met vakantie. Ook is het mogelijk om een aantal dagen van de week van deze zorg gebruik te maken. Zo wisselt u uw eigen huis af met het verblijf in een instelling.
  • Ondersteuning van uw mantelzorger: Mantelzorgers kunnen bij de gemeente terecht met hulpvragen. Ook kan de gemeente ondersteuning organiseren wanneer de zorg te zwaar wordt voor uw mantelzorger.

Algemene voorzieningen en maatwerkvoorzieningen

Er zijn algemene voorzieningen en maatwerkvoorzieningen. Een algemene voorziening is er voor alle burgers. Voorbeelden zijn koffieochtenden in het buurthuis, de boodschappenbus en de maaltijdservice. Een maatwerkvoorziening is afgestemd op één persoon. Voorbeelden zijn een scootmobiel, een aangepaste rolstoel of begeleiding bij de administratie.

Hoe vraag ik hulp en ondersteuning aan? (Wmo)

Iedere gemeente heeft een Wmo-loket. Daar kunt u hulp en ondersteuning aanvragen. In een gesprek bekijkt u samen met de gemeente wat u nodig heeft. Ook wordt gekeken wat mensen uit uw eigen omgeving u aan hulp en ondersteuning kunnen bieden. Samen met de gemeente zoekt u naar de beste oplossing voor uw situatie en kan dan hulp bieden. Deze hulp wordt een voorziening genoemd. De eigen bijdrage voor de Wmo is in 2020 maximaal €19,00 per maand, ongeacht het inkomen of de draagkracht. Gemeenten kunnen deze bijdrage nog verlagen.

Wanneer betaal ik geen eigen bijdrage?

U betaalt geen eigen bijdrage in de volgende situaties:

  • U bent getrouwd of heeft een partner. En minimaal één van u heeft de AOW-leeftijd (66 jaar en 4 maanden) nog niet bereikt. (Als u in de loop van het jaar wel de AOW-leeftijd bereikt dan wordt de bijdrage maximaal € 19,00 per maand voor u samen);
  • Uw gemeente heeft bepaald dat u geen eigen bijdrage hoeft te betalen, bijvoorbeeld omdat u een laag inkomen heeft;
  • U betaalt al een eigen bijdrage voor beschermd wonen of voor de Wet langdurige zorg.

Lees hier meer over de Wmo >

Eigen bijdrage rekenhulp

Op de website van het CAK kunt u zelf berekenen hoe hoog uw eigen bijdrage maximaal is voor hulp en ondersteuning uit de Wmo. Let op: de werkelijke eigen bijdrage wordt door uw gemeente vastgesteld. Klik hier om uw eigen bijdrage te berekenen >

Interessante links bij dit artikel
Woonz nieuwsbrief