Terug home Informatie & inspiratie Hulp & Ondersteuning Handig overzicht! Zorg regelen voor senioren

Handig overzicht! Zorg regelen voor senioren

Ik heb zorg nodig voor een ouder iemand, hoe regel ik dat? In Nederland is zorg in drie verschillende categorieën verdeeld: hulp, thuiszorg en langdurige zorg. Iedere categorie heeft eigen wetgeving, financiering en loket. In dit artikel vertellen we waar u voor welk type zorgvraag terecht kunt.

1. De lichtste zorg: Hulp

Gemeenten hebben de opdracht om ervoor te zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Wanneer inwoners daarbij hulp nodig hebben kunnen zij bij de gemeente terecht. Hoe de gemeente dit doet is vastgelegd in de Wet maatschappelijke ondersteuning (de Wmo). Het gaat bijvoorbeeld om de volgende typen hulp:

  • begeleiding thuis en dagbesteding;
  • ondersteuning om de mantelzorger tijdelijk te ontlasten;
  • woningaanpassingen en huishoudelijke ondersteuning.

Wmo hulp is een voorziening

Iedere gemeente bepaalt zelf hoe zij invulling geeft aan de Wmo. De gemeente kan hulp bieden met een maatwerkvoorziening of een algemene voorziening. Een maatwerkvoorziening is afgestemd op uw situatie, zoals aanpassingen in uw woning. Een algemene voorziening staat open voor iedereen. Bijvoorbeeld een boodschappendienst.

Regelen via Wmo loket

Om hulp te regelen vanuit de Wmo neemt u contact op met het Wmo-loket van uw gemeente. Een medewerker van uw gemeente bepaalt dan samen met u of u voor een voorziening in aanmerking komt.

Toelatingscriteria en eigen bijdrage

Bent u onvoldoende zelfredzaam of kunt u niet goed meedoen in de maatschappij? En kunnen mensen in uw persoonlijke omgeving ook niet bijdragen? Dan is de gemeente verplicht ondersteuning te bieden. Dit kan een algemene of een maatwerkvoorziening zijn. Krijgt u eenmaal hulp vanuit de gemeente dan kan de gemeente u een eigen bijdrage berekenen. De eigen bijdrage is € 17,50 per 4 weken, ongeacht het inkomen, vermogen of gebruik. Het abonnementstarief is een maximumtarief. Gemeenten kunnen een lagere eigen bijdrage vast stellen.

2. Thuiszorg: verzorging of verpleging aan huis

Onder thuiszorg valt verpleging en verzorging die u thuis krijgt. Dit wordt ook wel wijkverpleging genoemd. Voorbeelden van thuiszorg zijn: hulp bij aankleden, douchen, naar het toilet gaan of wondverzorging. De wijkverpleegkundige geeft u medische zorg. Bijvoorbeeld uw medicijnen klaarzetten en toedienen. Daarnaast maakt de wijkverpleegkundige afspraken met de gemeente over zorg, welzijn en wonen.

Zorg uit uw basisverzekering, geen eigen bijdrage

Thuiszorg wordt vergoed vanuit uw basisverzekering. Uw verzekering heeft contracten afgesloten bij thuiszorgorganisaties. Bij het kiezen van zorg kunt u uit deze organisaties kiezen. Voor zorg uit de basisverzekering betaalt u géén eigen bijdrage.

Regelen via de wijkverpleegkundige

Om thuiszorg te regelen neemt u contact op de met de wijkverpleegkundige, deze is vaak in dienst van een thuiszorgorganisatie. De wijkverpleegkundige beoordeelt welke zorg u nodig heeft. Wilt u vooraf advies dan kunt u dit vragen bij uw huisarts of zelf eens kijken op Woonz.nl.

 3. Langdurende zorg: 24/7 toezicht en zorg dichtbij

De Rijksoverheid is verantwoordelijk voor zorg aan kwetsbare senioren die continu toezicht nodig hebben en 24 uur per dag zorg dichtbij. Het gaat om senioren met een lichamelijke of psychogeriatrische aandoening, bijvoorbeeld dementie. Deze zorg wordt meestal in een instelling gegeven maar het kan ook thuis. De verplichtingen van de Rijksoverheid voor deze zorg is vastgelegd in de Wet langdurende zorg; de Wlz.

Indicatie aanvragen voor Wlz zorg

Voordat u zorg kunt regelen vanuit de Wlz moet u eerst een indicatie aanvragen. Dit kan bij het Centrum Indicatiestelling Zorg; het CIZ. Het CIZ beoordeelt uw zorgvraag en stelt daarmee uw zorgprofiel samen. Zo’n zorgprofiel is een korte omschrijving van de zorg die bij uw zorgvraag nodig is. Uw zorgprofiel is de indicatie waarmee u zorg kunt regelen.

Maandelijkse eigen bijdrage

U betaalt voor zorg vanuit de Wlz een maandelijkse eigen bijdrage. Deze bijdrage is maximaal € 2.333,– per maand. De eigen bijdrage voor de Wlz-zorg berekent CAK op basis van uw inkomen, vermogen, leeftijd, huishouden en zorg. U kunt de eigen bijdrage berekenen via het CAK.

Interessante links bij dit artikel:

Annemiek Schut

Annemiek is de oprichter en directeur van Woonz.nl. Na haar persoonlijke ervaringen vond zij het hoog tijd om een platform voor senioren op te zetten.