Terug home Informatie & inspiratie Zorg Wat is een zorgprofiel? (Vroeger een zorgzwaartepakket – ZZP)

Wat is een zorgprofiel? (Vroeger een zorgzwaartepakket – ZZP)

Om in aanmerking te komen voor langdurende verpleging en verzorging heeft u een indicatie nodig. De indicatie geeft aan op welke zorg u vanuit uw beperking mag rekenen. Dit heet het zorgprofiel. Het zorgprofiel hoort bij zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz).

Langdurende zorg: 24/7 toezicht en zorg dichtbij

De Wlz is bedoeld voor zorg aan kwetsbare senioren die continu toezicht nodig hebben en 24 uur per dag zorg dichtbij. Het gaat om senioren met een chronische ziekte of lichamelijke of psychogeriatrische aandoening, bijvoorbeeld dementie. Deze zorg krijgt u meestal in een instelling maar het kan ook thuis. Voordat u zorg kunt regelen vanuit de Wlz moet u eerst een indicatie aanvragen. Dit kan bij het Centrum Indicatiestelling Zorg; het CIZ.

Zorgprofiel is indicatie

Het CIZ beoordeelt uw zorgvraag en stelt daarmee uw zorgprofiel samen. Zo’n zorgprofiel is een korte omschrijving van de zorg die bij uw zorgvraag nodig is. Uw zorgprofiel is de indicatie waarmee u zorg kunt regelen. Het CIZ voert de indicaties voor langdurige zorg uit en neemt het besluit over welk zorgprofiel bij de zorgvraag past. Zorgprofielen gericht op Verpleging en Verzorging voor ouderen zijn opgebouwd aan de hand van een getal en de aanduiding VV. De Wlz maakt onderscheid tussen de volgende zorgprofielen:

VV Zorgprofiel
VV 4 Beschut wonen met intensieve begeleiding en uitgebreide verzorging
VV 5 Beschermd wonen met intensieve dementiezorg
VV 6 Beschermd wonen met intensieve verzorging en verpleging
VV 7 Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, nadruk op begeleiding
VV 8 Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, nadruk op verzorging en verpleging
VV 9b Herstelgerichte behandeling met verpleging en verzorging
VV 10 Verblijf met intensieve palliatief-terminale zorg

Over het algemeen ontvangen mensen met langdurige zorg de zorg in een verzorgingshuis of een verpleeghuis. Het is ook mogelijk om te kiezen voor het ‘volledig pakket thuis’ (vpt). Met dit pakket ontvangt u thuis de zorg alsof u in een verzorgings- of verpleeghuis woont. Zo kunt u in uw eigen woning blijven wonen of in een woning die daarvoor speciaal geschikt is.

Let op: tot aan 2015 werd in plaats van een zorgprofiel een Zorg Zwaarte Pakket als indicatie gegeven. Deze indicatie loopt van ZZP4 t/m ZZP10. Het nummer van de ZZP’s komt overeen met de huidige zorgprofielen.

Interessante links bij dit artikel: