Terug
Financieel
Activiteiten
Ondersteuning
Diensten
Zorg
Mantelzorgwoning
Woning aanpassen
Alle diensten & producten
Inloggen
Gratis aanmelden

Wat is een zorgprofiel? (Vroeger een zorgzwaartepakket - ZZP)

Geschreven op maandag 20 mei 2024 door Woonz.nl

Om in aanmerking te komen voor langdurende verpleging en verzorging heb je een indicatie nodig. De indicatie geeft aan op welke zorg je vanuit jouw beperking mag rekenen. Dit heet het zorgprofiel. Het zorgprofiel hoort bij zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz).

Langdurende zorg: 24/7 toezicht en zorg dichtbij

De Wlz is bedoeld voor zorg aan kwetsbare mensen die continu toezicht nodig hebben en 24 uur per dag zorg dichtbij. Het gaat bijvoorbeeld om senioren met een chronische ziekte of lichamelijke of psychogeriatrische aandoening, denk aan dementie. Deze zorg krijg je meestal in een zorginstelling, maar is ook via thuiszorg een mogelijkheid. Voordat je zorg kunt regelen vanuit de Wlz moet je eerst een indicatie aanvragen. Dit kan bij het Centrum Indicatiestelling Zorg; het CIZ. Wil je meer lezen over de Wlz? Klik dan hier >

Zorgprofiel is indicatie

Het CIZ onderzoekt jouw zorgvraag en stelt daarmee jouw zorgprofiel samen. Zo’n zorgprofiel is een korte omschrijving van de zorg die bij jouw zorgvraag nodig is. Het zorgprofiel is de indicatie waarmee je zorg kunt regelen. Het CIZ voert de indicaties voor langdurige zorg uit en neemt het besluit over welk zorgprofiel bij de zorgvraag past. Zorgprofielen gericht op Verpleging en Verzorging voor ouderen zijn opgebouwd aan de hand van een getal en de aanduiding VV. De Wlz maakt onderscheid tussen de volgende zorgprofielen:

  • VV 4: Beschut wonen met intensieve begeleiding en uitgebreide verzorging
  • VV 5: Beschermd wonen met intensieve dementiezorg
  • VV 6: Beschermd wonen met intensieve verzorging en verpleging
  • VV 7: Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, nadruk op begeleiding
  • VV 8: Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, nadruk op verzorging en verpleging
  • VV 9b: Herstelgerichte behandeling met verpleging en verzorging
  • VV10: Beschermd verblijf met intensieve palliatieve terminale zorg (vervallen per 1 januari 2018).

Wat zijn nu de opties voor palliatieve terminale zorg?

Zoals je eerder las is VV10 – beschermd verblijf met intensieve palliatieve terminale zorg komen te vervallen per 1 januari 2018. Palliatieve terminale zorg is zorg in de laatste levensfase. Wat zijn de opties voor palliatieve terminale zorg nu de VV10 is komen te vervallen?

Zorg thuis of in een zorginstelling

Palliatieve terminale zorg is zowel thuis of in een zorginstelling mogelijk. Met thuis wordt in het eigen huis, het ouderlijk huis, een hospice, een klein wooninitiatief of bijna-thuis-huis bedoeld. Palliatieve terminale zorg wordt vergoed vanuit de zorgverzekering of vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Dit is afhankelijk van de situatie:

A) Heeft de persoon een Wlz-indicatie? Dan is het onderstaande mogelijk:

  1. Zorg wordt thuis of in een hospice gegeven: de zorg wordt betaald uit de Wlz en is mogelijk bij een modulair pakket thuis (mpt), persoonsgebonden budget (pgb) of volledig pakket thuis (vpt).
  2. Zorg wordt in het verpleeghuis gegeven: de zorg is onderdeel van het zorgprofiel.
  3. Zorg wordt in het ziekenhuis gegeven: de zorg wordt vergoed vanuit de zorgverzekering.

Voor zorg vanuit de Wlz betaalt men een inkomensafhankelijke eigen bijdrage.

B) De persoon heeft geen Wlz-indicatie

Dit betekent dat de zorg wordt vergoed vanuit de zorgverzekering en op verschillende plaatsen mogelijk is: thuis, in een ziekenhuis, in een hospice of een palliatieve unit van een verpleeghuis. In deze situatie wordt er geen eigen bijdrage gerekend, maar vragen de meeste hospices een vergoeding per dag voor de extra kosten (bovenop de professionele zorg). Denk hierbij aan eten en drinken.

Langdurige zorg

Over het algemeen ontvangen mensen met langdurige zorg de zorg in een verzorgingshuis of een verpleeghuis. Het is ook mogelijk om te kiezen voor het ‘volledig pakket thuis’ (vpt). Met dit pakket ontvang je thuis de zorg alsof je in een verzorgings- of verpleeghuis woont. Zo kun je in jouw eigen woning blijven wonen of in een woning die daarvoor speciaal geschikt is.

Let op: tot aan 2015 werd in plaats van een zorgprofiel een Zorg Zwaarte Pakket als indicatie gegeven. Deze indicatie loopt van ZZP4 t/m ZZP10. Het nummer van de ZZP’s komt overeen met de huidige zorgprofielen. Meer lezen over zorgprofielen >

Interessante links bij dit artikel

Woonz nieuwsbrief