Over Woonz.nl

Woonz.nl is hét landelijke internetplatform voor senioren met een woonwens. Voor senioren die langer thuis willen wonen of op zoek zijn naar een nieuw huis. We slaan een brug tussen de vraag van senioren en partners die woningen, services en zorg bieden.

Elke senior is verschillend, heeft unieke wensen en gedraagt zich anders op internet. Dit maakt het moeilijk voor organisaties om de zoekende senioren online te bereiken.Woonz.nl heeft een groot landelijk bereik, maar ook op de social media kanalen en weet daarmee zowel de senioren als de mantelzorgers te bereiken.

Onze visie

Fijn wonen

Voor senioren is het lastig om wegwijs te worden in de mogelijkheden. Door de versnippering van het aanbod is het moeilijk een overzicht te krijgen en te vergelijken. Door aan te sluiten bij Woonz.nl geeft u senioren de tools om zich te oriënteren en zo hun woonsituatie in eigen hand te houden.

De kracht van samen online

Een groeiend aandeel van senioren zoekt en vergelijkt online woonoplossingen. Organisaties dragen bij aan het perspectief op fijn oud worden door gezamenlijk online te laten zien wat er wel kan. Dit is belangrijk naarmate de vergrijzing toeneemt en er meer eigen regie wordt verwacht van senioren.

Anticiperen met data-analyses

Door analyse van de matches en de mismatches geven we inzicht in de huidige en toekomstige wensen van senioren om fijn te blijven wonen. Partners en beleidsmakers kunnen met deze data anticiperen op de behoefte van senioren. Jaarlijks geeft Woonz.nl een trendrapport uit.

Customer Journey centraal

Door onze sterke band met senioren weet Woonz.nl wat hen drijft. Zo kunnen we met Woonz.nl partners ondersteunen om aan te sluiten op de online zoektocht van senioren. Daarin werken we samen aan het beste resultaat.

Het team van Woonz.nl

Lando Zeilstra
Product Owner / UX-designer
Dominique Jeremias
Communicatie
Sophie Schilder
Communicatie
Wilco van Dijk
Lead Developer
Aron van Leeuwen
Developer
Melany de Beer
Partnermanager
Yvonne Koene
Partnermanager

Samenwerkingen

Onze partners in het verbinden van senioren en (zorg)aanbieders

Contact

Het seniorenplatform Woonz.nl is gevestigd op de Anna van Saksenlaan in Den Haag. Woonz.nl is een merk van Onderlinge ’s-Gravenhage (OG). OG heeft als doel om het leven en de toekomst van mensen in de tweede helft van hun leven nog een stukje mooier te maken. Met het platform Woonz.nl faciliteren we senioren bij hun woon- en zorgwensen voor later.

Adresgegevens
Onderlinge ’s-Gravenhage
Anna van Saksenlaan 10
2593 HT Den Haag

Contactgegevens
Email: info@woonz.nl
Telefoonnummer: 070 – 3421 200
KvK: 81475373

» Routebeschrijving
» Toon op Google Maps