Terug
Financieel
Activiteiten
Ondersteuning
Diensten
Zorg
Mantelzorgwoning
Woning aanpassen
Trap oplossing
Alle diensten & producten
Inloggen
Gratis aanmelden

Wijzigingen in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Geschreven op woensdag 12 juli 2023 door Woonz.nl

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) regelt hulp en ondersteuning voor mensen die dat nodig hebben, bijvoorbeeld omdat ze langer thuis blijven wonen. Denk aan huishoudelijke hulp of een traplift, waardoor je niet hoeft te verhuizen naar een gelijkvloerse woning.

De komende tijd volgen er een aantal veranderingen in de eigen bijdrage voor de Wet maatschappelijke ondersteuning. Hieronder informeren we je over de wijzigingen.

Eigen bijdrage Wmo stijgt per 2024

De eigen bijdrage voor de Wmo is op dit moment maximaal € 19,- per maand, ongeacht de voorziening of het inkomen. In 2024 zal dit vaste bedrag op basis van inflatie en stijgende kosten voor Wmo-voorzieningen wijzigen. Het nieuwe bedrag wordt vastgesteld door de minister, naar verwachting rond Prinsjesdag. Als je gebruikmaakt van de Wmo, zal je tijdig over het nieuwe bedrag worden geïnformeerd.

Eigen bijdrage per 2026 inkomensafhankelijk

Om de houdbaarheid van de Wmo te verbeteren, heeft het kabinet besloten om voor alle Wmo-voorzieningen waar nu het abonnementstarief voor geldt, een inkomensafhankelijke bijdrage in te voeren. Dit betekent dat de hoogte van de eigen bijdrage bij alle maatwerkvoorzieningen wordt bepaald door het inkomen. Hoe dat er precies uit komt te zien, wordt op dit moment nog verder uitgewerkt. De wijziging gaat per 1 januari 2026 in. Tot die tijd betaal je een vaste eigen bijdrage.

Druk op voorzieningen

Sinds de invoering van het abonnementstarief voor de Wmo, is het gebruik van Wmo-voorzieningen sterker gestegen dan verwacht. In de praktijk leidt het gestegen gebruik er toe dat de toegankelijkheid van deze voorzieningen onder druk komt te staan, juist voor kwetsbare groepen. De invoering van het inkomensafhankelijke eigen bijdrage zal helpen om de druk bij gemeenten op (het gebruik van) Wmo-voorzieningen te verlagen en de (financiële) houdbaarheid van de Wmo te verbeteren.

Meer informatie over wijzigingen in de Wmo? Klik hier.

Woonz nieuwsbrief