Terug
Zorg
Dagopvang
Ergotherapie
Fysiotherapie
Nachtzorg
Thuiszorg
Vervangende mantelzorg
Diensten
Maaltijdservice
Schoonmaken
Activiteiten
Financieel
Ondersteuning
Woning aanpassen
Mantelzorgwoning
Alle diensten & producten
Inloggen
Gratis aanmelden

Levenstestament: leg alvast uw levenswensen voor de toekomst vast

Geschreven op maandag 29 juli 2019 door Kalinka Kester

Zorgen voor morgen… Wanneer is morgen? Is dit als u een bepaalde leeftijd heeft of wanneer u iets mankeert? Wanneer is het moment om uw wensen en uw belangen op papier te zetten?

Veel mensen weten dat een testament zaken regelt na het overlijden. Steeds meer mensen realiseren dat zij ook hun zaken goed moeten regelen voor de laatste periode van hun leven, omdat het niet vanzelfsprekend is dat u zelf de regie kan blijven voeren.

De situatie van Tim, Silvia en hun moeder

Zo was ik op bezoek bij Tim en Silvia die mantelzorger zijn voor hun moeder Toos. Er leefden allerlei vragen over hoe zij de zorg voor hun moeder die ondanks haar hoge leeftijd en beginnende dementie nog in haar eigen huis woonde, zouden kunnen regelen. Tim vertelde dat hij een notariële volmacht heeft voor het regelen van financiële zaken van zijn moeder. Hij vroeg zich af of dit voldoende is om alle zaken voor zijn moeder in te toekomst te kunnen regelen. 

Goed geregeld?

Nee, de genoemde notariële volmacht voor de financiële zaken is niet voldoende. Stel dat zijn moeder Toos niet meer wilsbekwaam is, welk verpleeghuis zou zij willen? Welke absoluut niet? Welke activiteiten wil zij graag zo lang mogelijk doen? Bijvoorbeeld iedere week naar de kapper of naar een mooi concert? Al deze zaken kunnen worden vastgelegd in een levenstestament. Dit kunnen zaken op financieel gebied zijn maar anderzijds ook op medisch en persoonlijk gebied. Dit was in het geval van Tim en zijn moeder Toos niet geregeld. 

Levenstestament

In een levenstestament kunt u laten vastleggen wie uw vertegenwoordiger is die voor u de beslissingen neemt als u dat zelf niet meer kunt. Er kunnen ook meerdere gevolmachtigden worden aangewezen. Bijvoorbeeld een persoon voor de financiële beslissingen en een persoon voor de meer medische en persoonlijke zaken. 

Toezichthouder

Het is gebruikelijk dat de gevolmachtigde rekening en verantwoording aflegt aan een toezichthouder. Deze toezichthoudende persoon is iemand uit de omgeving van de volmachtgever. Dit kan ook een deskundige zijn zoals een notaris. Deze toezichthouder wordt benoemd in het levenstestament. Zo kan de gevolmachtigde laten zien dat er rekening is gehouden met de wensen en aanwijzingen in het levenstestament. Dit beschermt de gevolmachtigde ook tegen mogelijke latere verwijten van anderen.  Belangrijk hierbij is dat er ook duidelijkheid is over wat de wensen en ideeën van de volmachtgever zijn. In mijn voorbeeld de wensen en ideeën van moeder Toos. 

Gevolmachtigde

In het geval van Tim en Silvia heeft moeder Toos beide gevraagd om haar belangen te behartigen. Tim doet de financiële kant en Silvia wordt de gevolmachtigde voor de medische en persoonlijke zaken. 

Verschil tussen levenstestament en mentorschap

In het levenstestament beschrijft u dus uw wensen bij leven op het moment dat u wilsonbekwaam bent geworden. De door uw gekozen vertegenwoordiger is duidelijk maar hij of zij heeft geen wettelijke positie. U zou ook in uw levenstestament kunnen beschrijven dat u wilt dat de gewenste vertegenwoordiger door de kantonrechter benoemd wordt tot mentor. De noodzaak hiertoe kan zijn om uw gekozen vertegenwoordiger een wettelijke positie te geven. Een vertegenwoordiger met een wettelijke positie is voor alle instanties helder en duidelijk. Steeds meer instellingen accepteren een kopie van een levenstestament. Echter alleen mentorschap heeft de wettelijke status. 

Woonz nieuwsbrief