Terug
Financieel
Activiteiten
Ondersteuning
Diensten
Zorg
Mantelzorgwoning
Woning aanpassen
Trap oplossing
Alle diensten & producten
Inloggen
Gratis aanmelden

Levenstestament: leg alvast jouw levenswensen voor de toekomst vast

Geschreven op vrijdag 21 juli 2023 door Woonz.nl

Zorgen voor morgen… Wanneer is morgen? Is dit als je een bepaalde leeftijd hebt of wanneer je iets mankeert? Wanneer is het moment om jouw wensen en belangen op papier te zetten?

Veel mensen weten dat een testament zaken regelt na het overlijden. Steeds meer mensen realiseren dat zij ook hun zaken goed moeten regelen voor de laatste periode van hun leven, omdat het niet vanzelfsprekend is dat je zelf de regie kan blijven voeren.

Situatieschets

Stel dat je mantelzorger bent voor je moeder en allerlei vragen hebt over hoe je de zorg voor je moeder die ondanks haar hoge leeftijd en beginnende dementie nog in haar huis woont, zou kunnen regelen. Je hebt een notariële volmacht heeft voor het regelen van financiële zaken van je moeder. Is dit voldoende om alle zaken van je meoder in de toekomst te kunnen regelen?

Goed geregeld?

Nee, de genoemde notariële volmacht voor de financiële zaken is niet voldoende. Stel dat je moeder niet meer wilsbekwaam is, welk verpleeghuis zou zij willen? Welke absoluut niet? Welke activiteiten wil zij graag zo lang mogelijk doen? Bijvoorbeeld iedere week naar de kapper of naar een mooi concert? Al deze zaken kunnen worden vastgelegd in een levenstestament. Dit kunnen zaken op financieel gebied zijn maar anderzijds ook op medisch en persoonlijk gebied. 

Levenstestament

In een levenstestament leg je vast wie de vertegenwoordiger is die voor jou de beslissingen neemt als je dat zelf niet meer kunt. Er kunnen ook meerdere gevolmachtigden worden aangewezen. Bijvoorbeeld een persoon voor de financiële beslissingen en een persoon voor de meer medische en persoonlijke zaken. 

Toezichthouder

Het is gebruikelijk dat de gevolmachtigde rekening en verantwoording aflegt aan een toezichthouder. Deze toezichthoudende persoon is iemand uit de omgeving van de volmachtgever. Dit kan ook een deskundige zijn zoals een notaris. Deze toezichthouder wordt benoemd in het levenstestament. Zo kan de gevolmachtigde laten zien dat er rekening is gehouden met de wensen en aanwijzingen in het levenstestament. Dit beschermt de gevolmachtigde ook tegen mogelijke latere verwijten van anderen. Belangrijk hierbij is dat er ook duidelijkheid is over wat de wensen en ideeën van de volmachtgever zijn. In dit geval voor jouw moeder.

Verschil tussen levenstestament en mentorschap

In het levenstestament beschrijf je dus wensen bij leven op het moment dat je wilsonbekwaam bent geworden. De door jouw gekozen vertegenwoordiger is duidelijk maar hij of zij heeft geen wettelijke positie. Je zou ook in jouw levenstestament kunnen beschrijven dat je wil dat de gewenste vertegenwoordiger door de kantonrechter benoemd wordt tot mentor. De noodzaak hiertoe kan zijn om jouw gekozen vertegenwoordiger een wettelijke positie te geven. Een vertegenwoordiger met een wettelijke positie is voor alle instanties helder en duidelijk. Steeds meer instellingen accepteren een kopie van een levenstestament. Echter alleen mentorschap heeft de wettelijke status. 

Woonz nieuwsbrief