Terug
Financieel
Activiteiten
Ondersteuning
Diensten
Zorg
Mantelzorgwoning
Woning aanpassen
Alle diensten & producten
Inloggen
Gratis aanmelden

Logeer opvang (Hotelkamer)

Omschrijving

Over deze verpleeghuiskamer

Thuis wonen en dementie hebben. In de eigen omgeving, herkenbaar en vertrouwt. Soms vraagt dit van mantelzorgers die 24 uur per dag zorgen voor hun familielid/naast veel aandacht en energie. En dat gaat soms ten koste van andere zaken die ook belangrijk zijn. Net even die dingen doen die ervoor zorgen dat de zorg voor uw familielid/naaste vol te houden en u als mantelzorger niet overbelast raak.

Speciaal voor deze zorgvraag is er de mogelijkheid om te komen logeren in Meddo. Er is 1 logeerplek in Meddo. De loge is tijdens het verblijf bij ons onderdeel van de groep en kan deelnemen aan alle activiteiten.
Logeren kan maximaal voor 3 weken.

Foto's

Adres

Kenmerken

Algemeen
Type woning
Verpleeghuiskamer
Wachttijd
Geen
Woning geschikt voor (aantal personen)
1 persoon
Prijsklasse
Wlz met eigen bijdrage
Voorwaarden
Met een ZZP te bewonen, ZZP is vereist
Toelatingseisen
-
Kenmerken
Aantal kamers
1 kamer
Oppervlakte woning
tot 30 m²
Zelfstandigheid woning
Eigen TV-aansluiting
Eigen telefoonaansluiting
Eigen meubilair mogelijk
Toegankelijkheid / mobiliteit
Gelijkvloerse woning
Zorg
Nabijheid van de zorg
24 uur per dag direct aanwezig
Tijdelijke zorg
Vakantieopname
Tijdelijke opname
Respijtzorg
Zorgindicatie
ZZP 5
Specialistische zorg
Dementie/Alzheimer
Slechthorend/doof
Slechtziend/blind
Veiligheid
Beveiliging
Zorg oproep installatie
Brandalarm
Prijzen

De kosten van deze woning worden vergoed vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). U betaalt wel een eigen bijdrage.

Wet langdurige zorg
Wanneer u ouder wordt of ziek bent, kan het zijn dat u langdurig intensieve zorg met toezicht dichtbij nodig heeft. Zorg bij u thuis, of zorg met verblijf in een verzorgings- of verpleeghuis. Deze intensieve zorg wordt betaald vanuit de Wet langdurige zorg, de Wlz. Om aanspraak te kunnen maken op zorg vanuit de Wlz heeft u een indicatie nodig. Deze indicatie kunt u aanvragen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg, het CIZ.

Eigen bijdrage
De hoogte van uw eigen bijdrage is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. U kunt uw eigen bijdrage zelf berekenen op de website van het CAK, het Centraal Administratie Kantoor.

Locatie

Deze locatie is aangesloten bij ActiZ. Lees meer over ActiZ.
Logeer opvang (Hotelkamer)
Aangeboden door: Marga Klompé

Bel voor meer informatie over dit aanbod naar: