Terug
Financieel
Activiteiten
Ondersteuning
Diensten
Zorg
Mantelzorgwoning
Woning aanpassen
Trap oplossing
Alle diensten & producten
Inloggen
Gratis aanmelden

Kleinschalig wonen (PG)

Omschrijving

Over deze verpleeghuiskamer

We bieden een kleinschalige woonvorm voor mensen met dementie (ZZP 5 met WZD). In een huiselijke omgeving wonen bewoners in hun eigen appartement met eigen sanitaire voorziening. In de gezellige huiskamer kunnen de bewoners elkaar ontmoeten, familie ontvangen en samen eten.
Dagelijks worden er activiteiten georganiseerd zowel in de woongroep als in de gezamenlijke activiteitenruimte.

De voordeur is toegankelijk met een code, mensen hebben veel bewegingsruimte binnen de verschillende woongroepen. Ondanks de grote bewegingsvrijheid is de veiligheid gegarandeerd. Bewoners kunnen zelfstandig naar de tuin en de activiteitenruimte.

De appartementen zijn verdeeld over 7 woongroepen.

Foto's

Kenmerken

Algemeen
Type woning
Verpleeghuiskamer
Wachttijd
6 tot 12 maanden
Woning geschikt voor (aantal personen)
1 persoon
Prijsklasse
Wlz met eigen bijdrage
Voorwaarden
Met een ZZP te bewonen, ZZP is vereist
Toelatingseisen
In overleg met onze zorgbemiddelaar bespreekt u de mogelijkheden die er zijn binnen het Gasthuis,
afhankelijk van de zorgbehoefte.
Wij willen graag aansluiten bij de indivuele zorg- en begeleidingsbehoefte van iedere bewoner rekening houdend met de beperkingen die de bewoner heeft.
Kenmerken
Aantal kamers
1 kamer
Oppervlakte woning
30 - 50 m²
Zelfstandigheid woning
Eigen TV-aansluiting
Eigen meubilair mogelijk
Aanwezigheid van
Lift in woning
Wifi/internetaansluiting
Toegankelijkheid / mobiliteit
Gelijkvloerse woning
Zorg
Nabijheid van de zorg
24 uur per dag direct aanwezig
Zorgindicatie
ZZP 5
ZZP 7
Specialistische zorg
Dementie/Alzheimer
Veiligheid
Beveiliging
Zorg oproep installatie
Brandalarm
Inbraak alarm
Domotica
Overige service & diensten
Toelichting
Voor een actuele lijst van onze diensten en prijzen:
ga naar www.pietersenbloklands.nl
en klik op het tabblad 'ons dienstenaanbod'.

Betaalde diensten zijn afhankelijk van de vorm waarin de zorg geboden wordt (afhankelijk van de indicatie).
Prijzen

De kosten van deze woning worden vergoed vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). U betaalt wel een eigen bijdrage.

Wet langdurige zorg
Wanneer u ouder wordt of ziek bent, kan het zijn dat u langdurig intensieve zorg met toezicht dichtbij nodig heeft. Zorg bij u thuis, of zorg met verblijf in een verzorgings- of verpleeghuis. Deze intensieve zorg wordt betaald vanuit de Wet langdurige zorg, de Wlz. Om aanspraak te kunnen maken op zorg vanuit de Wlz heeft u een indicatie nodig. Deze indicatie kunt u aanvragen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg, het CIZ.

Eigen bijdrage
De hoogte van uw eigen bijdrage is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. U kunt uw eigen bijdrage zelf berekenen op de website van het CAK, het Centraal Administratie Kantoor.

Locatie

Het St. Pieters en Bloklands Gasthuis biedt op twee locaties een woonomgeving voor mensen die vanwege een lichamelijke aandoening langdurige verpleging en verzorging nodig hebben. Deze mensen huren een zorgapparatement en ontvangen zorg van de medewerkers van het Gasthuis. Ook biedt het Gasthuis verpleeghuiszorg voor mensen met dementie, in een berschermende en huiselijke woonomgeving.
Deze locatie is aangesloten bij ActiZ. Lees meer over ActiZ.
Kleinschalig wonen (PG)

Bel voor meer informatie over dit aanbod naar: