Terug
Financieel
Activiteiten
Ondersteuning
Diensten
Zorg
Mantelzorgwoning
Woning aanpassen
Alle diensten & producten
Inloggen
Gratis aanmelden

Uitdaging! Mantelzorg combineren met werk

Geschreven op woensdag 01 mei 2024 door Woonz.nl

De combinatie van mantelzorg en werk kan lastig zijn. Gelukkig steunen steeds meer werkgevers mantelzorgers. Zo zijn er erkende mantelzorgvriendelijke bedrijven.

Werkende mantelzorgers

Mantelzorg combineren met werk, het is een van de grootste uitdagingen waar mantelzorgers voor staan. De groep werkende mantelzorgers is groeiende en dan zal de komende jaren ook zo blijven. De meeste Mantelzorgers zijn tussen de 45 en 64 jaar. Een leeftijdsgroep waarin vooral mantelzorg voor een hulpbehoevende ouder nodig kan zijn. 1 op de 6 werknemers combineert zijn zorgtaken met werk. In de zorgsector ligt dit zelfs op 1 op 4.

Mantelzorgvriendelijk bedrijf

Een mantelzorgvriendelijk bedrijf stimuleert een goede balans tussen werk en privé. Er is minder verzuim en minder verloop met een hogere loyaliteit van de werknemers. Ook wordt het imago van aantrekkelijke werkgever versterkt. Een belangrijke rol lijkt weg gelegd te zijn voor leidinggevenden. Als zij werknemers met een Mantelzorgtaak ondersteunen, verminderen ze het werk-zorgconflict. Mantelzorgers die zich gesteund voelen door de leidinggevende en collega’s ervaren de combinatie mantelzorg en werk als goed. Ook ervaren mantelzorgers met een goede werk-mantelzorgbeleid minder lichamelijk klachten.

Wettelijke mogelijkheden voor zorgverlof

Het blijkt dat veel mantelzorgers onvoldoende bekend zijn met de bestaande (wettelijke) regelingen op de werkvloer. Dit is geregeld in de Wet Arbeid en Zorg (WAZO). Voor mantelzorgers zijn de volgende vormen van verlof wettelijk geregeld:

  • Calamiteitenverlof: verlof dat je op kunt nemen als je onverwacht direct vrij moet nemen. Dit verlof kan een paar uur tot een paar dagen duren. De werkgever betaalt 100% van het loon. Het gaat hierbij om zeer dringende, onverwachte of bijzondere persoonlijke situaties.

  • Kortdurend zorgverlof: verlof dat je kunt opnemen voor de zorg voor een ziek kind, partner, ouder of anderen in je sociale omgeving. Dit verlof mag in totaal maximaal twee keer het aantal uren duren dat je per week werkt. De werkgevever betaalt 70% van het loon door, tenzij anders staand vermeld in je CAO. 

  • Landurig zorgverlof: onbetaald verlof dat je kunt opnemen als je voor langere tijd moet zorgen voor een ziek kind, partner, ouder of iemand anders in je sociale omgeving. Je kunt maximaal zes keer de wekelijkse arbeidsduur opnemen. Je kunt het verlof verspreiden. 

Flexibel werken

Sinds 1 januari 2016 bestaat de Wet Flexibel werken. Deze nieuwe wet heeft tot doel flexibel werken te stimuleren. Dit kan een oplossing zijn om zorg en werk te combineren. Volgens deze wet heb je het recht om te vragen bij je werkgever om flexibel te werken (thuiswerken /gunstige tijden). Je werkgever kan dit wel weigeren. Deze wet geldt niet voor bedrijven met minder dan tien werknemers.

Uitgangspunt bij alle verlofregelingen is dat je jouw mantelzorgsituatie bespreekbaar moet maken op je werk. Op deze manier kun je samen met je werkgever of leidinggevende kijken naar de mogelijkheden om werk en zorg op een prettige manier te combineren. Een mantelzorgmakelaar kan hierbij helpen. Samen wordt er gekeken naar wat nodig is voor een gezonde werk-zorg-privé balans in jouw leven en binnen het bedrijf. 

Respijtzorg

Ga je op vakantie? Of heb je even tijd nodig om op adem te komen? Dan kun je respijtzorg regelen. Bij respijtzorg draag je tijdelijk de zorg over aan een ander. Dit kan thuis of in een zorginstelling. > Lees meer over respijtzorg

Woonz nieuwsbrief