Terug
Financieel
Activiteiten
Ondersteuning
Diensten
Zorg
Mantelzorgwoning
Woning aanpassen
Alle diensten & producten
Inloggen
Gratis aanmelden

Mantelzorgbuurvrouw? Krijg betaald vanuit het Persoonsgebonden budget (Pgb)

Geschreven op donderdag 14 september 2023 door Woonz.nl

Mevrouw De Vries zorgt intensief voor haar buurvrouw Nel die met haar hoge leeftijd van 97 jaar nog steeds thuis woont.

Situatie van de buurvrouw

Nel heeft geen kinderen. Ze heeft een oudere broer die dus ook op leeftijd is en mankerend. Zijn kinderen zorgen voor hem. Ook komen zijn kinderen regelmatig bij hun tante op bezoek. De buurvrouw kan alleen thuis blijven wonen door de hulp van thuiszorg én de toenemende zorg van mevrouw De Vries. Mevrouw De Vries vroeg zich af hoe zij de zorg die zij levert kan blijven borgen. Een uurtje per dag vrijwillig haar buurvrouw Nel helpen is één, maar elke dag 4 of 5 uur zorg leveren is wat anders. Ook vraagt ze zich af of ze ervoor betaald kan krijgen? Hoe werkt dit?

Drie wetten in Nederland

Zorg voor ouderen kan in Nederland uit drie verschillende wetten betaald worden. Als ouderen thuis wonen, wordt de zorg vaak betaald uit een combinatie van de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Uit de Zvw wordt de verzorging en de verpleging betaald thuis. Vanuit de Wmo worden vaak de begeleiding en hulpmiddelen betaald.

Zorg in natura of Persoonsgebonden budget?

Als de zorg intensief wordt en er is continue toezicht en sturing nodig dan kan er een indicatie voor de Wet langdurige zorg (Wlz) worden aangevraagd. Als deze wordt toegekend, is er een budget om de zorg direct in te kopen bij zorgverleners die een contract met het zorgkantoor hebben. Dit wordt zorg in natura genoemd (zin). Of als diegene die zorg nodig heeft, zelf de zorg wil inkopen dan kan dit budget in een Persoonsgebonden budget (Pgb) worden gebruikt.

Wlz-indicatie

Buurvrouw Nel had al een Wlz-indicatie. Als er een Wlz-indicatie is, kan alle zorg uit deze indicatie betaald worden behalve de hulpmiddelen en woningaanpassingen thuis. In het geval van buurvrouw Nel blijft de thuiszorg de ochtend en avond zorg leveren. Om de geleverde zorg van mevrouw De Vries te borgen én te belonen, hebben we een deel van haar indicatie omgezet naar PGB. Nu kan buurvrouw Nel mevrouw De Vries uitbetalen voor de zorg uit het Pgb. Om mevrouw De Vries te verlichten, hebben we afspraken gemaakt met een andere buurgenoot die de zorg kan overnemen van mevrouw De Vries in geval van vakantie of ziekte. Nu kan buurvrouw Nel thuis blijven wonen én ontvangt zij de zorg op een manier die zij prettig vindt.

Betaalde mantelzorgbuurvrouw

Voor mevrouw De Vries is het nu betaald werk waarbij afspraken zijn gemaakt over eventuele vervanging. Dit maakt het voor haar duidelijk en geeft een gevoel dat ze er niet alleen voor staat. Het mes snijdt op deze manier aan twee kanten: een win-win situatie.

Themaboek mantelzorg en wonen

Ben je mantelzorger en wil je meer weten over de mogelijkheden van (in)wonen, respijtzorg en het regelen van hulpmiddelen en zorg voor je naaste? In het gebundelde themaboek mantelzorg & wonen vind je informatie en tips.

Download gratis het themaboek

Woonz nieuwsbrief