Terug
Financieel
Activiteiten
Ondersteuning
Diensten
Zorg
Mantelzorgwoning
Woning aanpassen
Alle diensten & producten
Inloggen
Gratis aanmelden

Appartement

Omschrijving

Over deze verpleeghuiskamer

Mensen kunnen in Den Koogh wonen in een kleinschalige en huiselijke omgeving. Daarbij zoeken we samen met u naar de dingen die u nog zelf kunt en wilt doen. Ook mensen met een lichamelijke hulpvraag kunnen in Den Koogh terecht. Samen met u kijken we welke ondersteuning gewenst is. Kwaliteit van leven en eigen regie staan hierbij centraal. U kunt in Den Koogh ook tijdelijke ondersteuning krijgen, zoals revalidatie. Een volledig verblijf is niet altijd noodzakelijk. Soms is dagbehandeling een alternatief. U blijft dan thuis wonen en ontvangt gedurende een of meer dagdelen per week begeleiding en behandeling in Den Koogh.

Foto's

Kenmerken

Algemeen
Type woning
Verpleeghuiskamer
Wachttijd
Maximaal 6 maanden
Woning geschikt voor (aantal personen)
1 persoon
Prijsklasse
Wlz met eigen bijdrage
Voorwaarden
Met een ZZP te bewonen, ZZP is vereist
Toelatingseisen
-
Kenmerken
Aantal kamers
1 kamer
Oppervlakte woning
tot 30 m²
Zelfstandigheid woning
Eigen TV-aansluiting
Eigen telefoonaansluiting
Eigen meubilair mogelijk
Aanwezigheid van
Wifi/internetaansluiting
Toegankelijkheid / mobiliteit
Gelijkvloerse woning
Zorg
Nabijheid van de zorg
24 uur per dag direct aanwezig
Tijdelijke zorg
Tijdelijke opname
Respijtzorg
Zorgindicatie
ZZP 4
ZZP 6
ZZP 8
ZZP 9
ZZP 10
Specialistische zorg
Beroerte (CVA)
Chronische longaandoeningen (COPD)
Huntington
Niet aangeboren hersenletsel
Orthopedische zorg (heup/knieproblemen en botbreuken)
Parkinson
Multiple Scleroses (MS)/ALS
Slechthorend/doof
Slechtziend/blind
Veiligheid
Beveiliging
Zorg oproep installatie
Brandalarm
Inbraak alarm
Domotica
Prijzen

De kosten van deze woning worden vergoed vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). U betaalt wel een eigen bijdrage.

Wet langdurige zorg
Wanneer u ouder wordt of ziek bent, kan het zijn dat u langdurig intensieve zorg met toezicht dichtbij nodig heeft. Zorg bij u thuis, of zorg met verblijf in een verzorgings- of verpleeghuis. Deze intensieve zorg wordt betaald vanuit de Wet langdurige zorg, de Wlz. Om aanspraak te kunnen maken op zorg vanuit de Wlz heeft u een indicatie nodig. Deze indicatie kunt u aanvragen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg, het CIZ.

Eigen bijdrage
De hoogte van uw eigen bijdrage is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. U kunt uw eigen bijdrage zelf berekenen op de website van het CAK, het Centraal Administratie Kantoor.

Locatie

Omringlocatie Den Koogh ligt op een rustige plek aan de rand van Den Helder (Kop van Noord-Holland). Het is een gezellige woonlocatie met veel activiteiten, verschillende tuinen en terrassen en een restaurant met een bevlogen keukenbrigade. U zult hier zeker met plezier wonen als u zorg nodig heeft vanwege een lichamelijke zorgvraag of revalidatie.
Appartement
Aangeboden door: Omring

Bel voor meer informatie over dit aanbod naar: