Terug
Financieel
Activiteiten
Ondersteuning
Diensten
Zorg
Mantelzorgwoning
Woning aanpassen
Alle diensten & producten
Inloggen
Gratis aanmelden

Eenkamer appartement met dementiezorg

Omschrijving

Over deze verpleeghuiskamer

In het woonzorgcomplex De Bergweg zijn vier woongroepen (kleinschalig wonen); een verpleeghuisvoorziening voor ouderen met dementie.Hier vindt u een geborgen thuis, als u door dementie niet meer zelfstandig kunt wonen. U heeft hier uw eigen kamer in een gezellig hofje. Een Hofje telt ongeveer 7 bewoners. Onze medewerkers staan dag en nacht voor u klaar. Zij doen alles om uw leven zo fijn mogelijk te maken. Het is tenslotte uw thuis.

Foto's

Kenmerken

Algemeen
Type woning
Verpleeghuiskamer
Wachttijd
Maximaal 6 maanden
Woning geschikt voor (aantal personen)
1 persoon
Prijsklasse
Wlz met eigen bijdrage
Voorwaarden
Met een ZZP te bewonen, ZZP is vereist
Toelatingseisen
-
Kenmerken
Aantal kamers
1 kamer
Oppervlakte woning
30 - 50 m²
Zelfstandigheid woning
Eigen meubilair mogelijk
Zorg
Nabijheid van de zorg
24 uur per dag direct aanwezig
Tijdelijke zorg
Crisisopvang
Respijtzorg
Zorgindicatie
ZZP 5
ZZP 9
Specialistische zorg
Dementie/Alzheimer
Veiligheid
Beveiliging
Zorg oproep installatie
Prijzen

De kosten van deze woning worden vergoed vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). U betaalt wel een eigen bijdrage.

Wet langdurige zorg
Wanneer u ouder wordt of ziek bent, kan het zijn dat u langdurig intensieve zorg met toezicht dichtbij nodig heeft. Zorg bij u thuis, of zorg met verblijf in een verzorgings- of verpleeghuis. Deze intensieve zorg wordt betaald vanuit de Wet langdurige zorg, de Wlz. Om aanspraak te kunnen maken op zorg vanuit de Wlz heeft u een indicatie nodig. Deze indicatie kunt u aanvragen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg, het CIZ.

Eigen bijdrage
De hoogte van uw eigen bijdrage is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. U kunt uw eigen bijdrage zelf berekenen op de website van het CAK, het Centraal Administratie Kantoor.

Locatie

In het woonzorgcomplex de Bergweg, in de Rotterdamse wijk het Oude Noorden, heeft Humanitas op de bovenste verdieping een verpleeghuisvoorziening voor ouderen met dementie, genaamd De Hofjes.

In De Hofjes vindt u een geborgen thuis, als u door dementie niet meer zelfstandig kunt wonen. U heeft hier uw eigen kamer in een gezellig hofje. Elk Hofje telt ongeveer zeven bewoners. Onze medewerkers staan dag en nacht voor u klaar. Zij doen alles om uw leven zo fijn mogelijk te maken. Het is tenslotte uw thuis.

U kunt wonen in de Hofjes van de Bergweg als u te maken heeft met dementie. Hiervoor is een zorgindicatie nodig op basis van de Wet Langdurige Zorg (Wlz), zorgzwaartepakket 5 of 7 met BOPZ.
Deze locatie is aangesloten bij ActiZ. Lees meer over ActiZ.
Eenkamer appartement met dementiezorg
Aangeboden door: Stichting Humanitas

Bel voor meer informatie over dit aanbod naar: