Terug
Financieel
Activiteiten
Ondersteuning
Diensten
Zorg
Mantelzorgwoning
Woning aanpassen
Trap oplossing
Alle diensten & producten
Inloggen
Gratis aanmelden

Huurappartement

Omschrijving

Over dit zorgappartement

De huurappartementen zijn bestemd voor bewoners met ZZP 4, 6, 7 of 8 met een somatische grondslag. (Wet Langdurige Zorg, WLZ)
Zij ontvangen zorg middels VPT (Volledig Pakket Thuis) of MPT (Modulair Pakket Thuis).

Zorg vanuit de ZVW (wijkverpleging) is bespreekbaar.
Er wordt zowel geplande- als ongeplande zorg geboden. Er is permanent een zorgteam aanwezig.

Bewoners met een WLZ indicatie betalen de lage eigen bijdrage (CAK).

Er zijn zowel 1- als 2-kamer appartementen. De grootte en huurpijzen variëren per woning.

Foto's

Kenmerken

Algemeen
Type woning
Zorgappartement
Wachttijd
Geen
Woning geschikt voor (aantal personen)
1 persoon
Prijsklasse
Wlz met eigen bijdrage
Voorwaarden
Met een ZZP te bewonen, ZZP is vereist
Toelatingseisen
Mensen met een WLZ indicatie hebben een hoge prioriteit maar zorg vanuit de ZVW is ook bespreekbaar. Neem hierover contact op met onze zorgbemiddelaar via bovenstaand telefoonnummer.
De doelgroep: mensen met een lichamelijke aandoening die zelfstandig wonen maar wel een zorgvraag hebben. Het betreft verpleegzorg thuis.
Wlz met lage eigen bijdrage
Vrije huur en VPT of MPT
Sociale huur en VPT of MPT
31-03-2021
3 appartementen beschikbaar
Kenmerken
Aantal kamers
2 kamers
Oppervlakte woning
30 - 50 m²
Zelfstandigheid woning
Eigen deurbel
Eigen TV-aansluiting
Eigen telefoonaansluiting
Eigen meubilair mogelijk
Eigen kookgelegenheid
Aanwezigheid van
Lift in woning
Wifi/internetaansluiting
Huisdieren toegestaan
Eigen scootmobiel oplaadpunt
Toegankelijkheid / mobiliteit
Rolstoelwoning
Zorg
Nabijheid van de zorg
24 uur per dag direct aanwezig
Zorgindicatie
ZZP 4
ZZP 6
ZZP 7
ZZP 8
Thuiszorg
Specialistische zorg
Beroerte (CVA)
Chronische longaandoeningen (COPD)
Dementie/Alzheimer
Parkinson
Multiple Scleroses (MS)/ALS
Slechthorend/doof
Slechtziend/blind
Veiligheid
Beveiliging
Zorg oproep installatie
Brandalarm
Inbraak alarm
Domotica
Overige service & diensten
Toelichting
Voor een actuele lijst van onze diensten en prijzen:
ga naar www.pietersenbloklands.nl
en klik op het tabblad 'ons dienstenaanbod'.

Betaalde diensten zijn afhankelijk van de vorm waarin de zorg geboden wordt (afhankelijk van de indicatie).
Prijzen

De kosten van deze woning worden vergoed vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). U betaalt wel een eigen bijdrage.

Wet langdurige zorg
Wanneer u ouder wordt of ziek bent, kan het zijn dat u langdurig intensieve zorg met toezicht dichtbij nodig heeft. Zorg bij u thuis, of zorg met verblijf in een verzorgings- of verpleeghuis. Deze intensieve zorg wordt betaald vanuit de Wet langdurige zorg, de Wlz. Om aanspraak te kunnen maken op zorg vanuit de Wlz heeft u een indicatie nodig. Deze indicatie kunt u aanvragen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg, het CIZ.

Eigen bijdrage
De hoogte van uw eigen bijdrage is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. U kunt uw eigen bijdrage zelf berekenen op de website van het CAK, het Centraal Administratie Kantoor.

Locatie

Het St. Pieters en Bloklands Gasthuis biedt op twee locaties een woonomgeving voor mensen die vanwege een lichamelijke aandoening langdurige verpleging en verzorging nodig hebben. Deze mensen huren een zorgapparatement en ontvangen zorg van de medewerkers van het Gasthuis. Ook biedt het Gasthuis verpleeghuiszorg voor mensen met dementie, in een berschermende en huiselijke woonomgeving.
Deze locatie is aangesloten bij ActiZ. Lees meer over ActiZ.
Bel voor meer informatie over dit aanbod naar: