Persoonlijk woonadvies

Ontvang 50% korting op een dienst van TotaalSupport, ZorgMies of de WoningWachter.
Let op: voor deze actie gelden voorwaarden. U vindt deze onderaan de pagina.

Wilt u langer thuis blijven wonen in uw vertrouwde omgeving? Dan wilt u vast ook weten hoe uw woning ergonomisch of bouwkundig het beste kan worden aangepast, zodat u langer zelfstandig en veilig thuis kunt blijven wonen. Wij kunnen een bouwkundige scan van uw woning maken. Wie bieden drie opties aan:

 • DigiScan: een digitale bouwkundige scan, waarbij de maatregelen voor een toekomstbestendige woning voor u in kaart worden gebracht. Er wordt hierbij gekeken naar de toegankelijkheid en doorgankelijkheid van de woning. 
 • BasisScan: hier worden ook maatregelen voor een toekomstbestendige woning in kaart gebracht, maar de BasisScan start met een fysiek gesprek. 
 • TotaalScan: dit is een uitgebreide scan. Naast de situatie van uw woonhuis, gaat men ook uit van uw gezondheidssituatie en de toekomstverwachtingen daarvan.

Neem voor meer informatie contact met ons op.

Kenmerken

Plek in huis
Alle ruimtes
Handig bij
Dementie, Fysieke beperking, Doof/slechthorend, Blind/slechtziend

Foto's

Locatie

Verzorgingsgebied:
Nederland

Prijzen

Naam
Kosten
Per
DigiScan*
€ 275,00
Keer
BasisScan
€ 550,00
Keer
TotaalScan (starttarief is €250,00)**
€ 137,50
Uur
Toelichting / Voorwaarden

*DigiScan: Om hiervan gebruik te kunnen maken, zal de aanvrager wel een aantal digitale documenten (bouwtekening/plattegronden/foto’s) moeten aanleveren.

**Een TotaalScan kent altijd een starttarief van € 250,-  incl. btw en ongeacht waar de aanvrager woont in Nederland. De diensten die zijn gekozen, worden vervolgens op regiebasis aangeboden tegen €137,50 incl. btw.
Over deze aanbieder

TotaalSupport is een organisatie die zich onder andere richt op het welzijn van mensen in hun leef- en woonomgeving. Zij zijn hierin gespecialiseerd en begeleiden mensen met beperkingen of aandoeningen op de gebieden wonen, zorg en welzijn. TotaalSupport kan u bijvoorbeeld helpen bij het indienen en begeleiden van een Wmo aanvraag of bij het aanvragen van een (ver)bouwvergunning. Ook kan TotaalSupport u bijstaan in het begeleiden van (ver)bouwprocessen, vanaf het ontwerp tot aan de oplevering. Een team van ergotherapeuten en bouwkundigen staat voor u klaar, om uw woonomgeving zo optimaal mogelijk aan uw situatie aan te passen en voor u in te richten.

Bekijk het volledige aanbod

Betrouwbaarheid

Specialistisch Ergonomisch en Bouwkundig advies

TotaalSupport beschikt over ergotherapeuten, zorgschadedeskundigen, en bouwkundigen, die samen met u kijken naar de beste oplossingen voor uw woon- en leefomgeving. Aan de hand van een Programma van Eisen dat is opgesteld door de ergotherapeut, maakt de bouwkundige een bouwschets en een calculatie, zorgt voor de benodigde vergunningen en begeleidt vervolgens de bouw. Daarnaast kan TotaalSupport worden ingezet om u te begeleiden in de Wmo contacten met uw gemeente. Bijvoorbeeld als het gaat om een (kostbare) woningaanpassing is het voor u van groot belang, dat u deskundig wordt bijgestaan om uw vergoedingsaanvraag zo goed mogelijk te kunnen laten verlopen.

Specialistisch advies in Bouw gerelateerde geschillen

Het andere werkveld van TotaalSupport is het optreden in bouw gerelateerde geschillen. Bent u bijvoorbeeld ontevreden over het werk van uw aannemer of heeft u een ander bouw of vastgoed gerelateerd geschil met derden; De Gerechtelijk Deskundige van TotaalSupport treedt voor u op in rechtbankzaken en in zaken die nog in het stadium daarvoor zitten. Aarzelt u niet om geheel vrijblijvend te vragen naar de mogelijkheden, om een ongewenste en vaak kostbare escalatie te voorkomen.


*Voorwaarden
Om gebruik te kunnen maken van de actie, zijn er wel een aantal voorwaarden van toepassing:
 • Deze actie geldt uitsluitend voor de diensten van onze partners TotaalSupport, ZorgMies, de WoningWachter;
 • Deze actie geldt voor de eerste 40 aanvragers;
 • De actieperiode loopt van 1 september 2021 tot en met 31 december 2021, tenzij het maximaal aantal aanvragen eerder is bereikt waarna de actie eerder zal worden beëindigd;
 • Indien u voldoet aan de voorwaarden van deze actie, ontvangt u 50% korting over het bedrag dat u uitgeeft aan een dienst bij een van de genoemde aangesloten dienstenpartners, met een maximum kortingsbedrag van €250,-. Geeft u derhalve meer uit dan €500,- aan een dienst, dan komt het meerdere niet in aanmerking voor de kortingsactie maar komt dit geheel voor uw eigen rekening;
 • U kunt in totaal eenmaal gebruik maken van de korting;
 • Als u niet binnen twee weken akkoord geeft op de uitgebrachte offerte, komt de offerte te vervallen en komt u niet meer aanmerking voor de korting;
 • Woonz en/of ZilverHuis Diensten BV heeft het recht iemand uit te sluiten van de actie indien de aanvrager onjuiste, onvolledige of misleidende gegevens, of informatie die in strijd is met de wet heeft verstrekt of op andere wijze fraude heeft gepleegd of heeft proberen te plegen. Door uitsluiting kan de aanvrager op geen enkele wijze in aanmerking komen voor enige korting;
 • We behouden ons het recht voor de actie eerder te beëindigen;
 • Alle beslissingen die wij nemen zijn definitief en bindend in alle aangelegenheden met betrekking tot deze actie. Tegen deze beslissingen kan niet in beroep worden gegaan;
 • De aanvrager wordt. door deel te nemen aan deze actie, geacht te hebben ingestemd met deze actievoorwaarden en met de interpretatie van deze actievoorwaarden overeenkomstig het toepasselijke Nederlands recht.