Persoonlijke verzorging en verpleging

De medewerkers van Woonzorg Flevoland staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Ook als u onverwachts zorg nodig heeft, kunt u ons bellen. Er kan een moment in uw leven komen waarop u verpleging en verzorging nodig heeft. Dit kan zijn als de persoonlijke verzorging van uzelf of een familielid niet meer zo goed lukt en te complex of te intensief wordt, bijvoorbeeld na een ziekenhuisopname, vanwege een chronische ziekte, bij dementie of bij zorg in de laatste fase.

Kenmerken

Soorten thuiszorg
Verpleging, Persoonlijke verzorging
Indicatie vereist
Huisarts/Specialist

Foto's

Locatie

Verzorgingsgebied:
Almere, Lelystad

Prijzen

Naam
Kosten
Per
Verzekerde zorg
€ 0,00
Dag
Toelichting / Voorwaarden

Verpleging en verzorging worden geregeld door de zorgverzekeringswet (Zvw). Voor wijkverpleegkundige zorg geldt geen eigen bijdrage en ook geen eigen risico. Wilt u meer weten? Neemt u dan contact op met onze klantadviseurs.

Vergoedingen

Zorgverzekering (basis)

Over deze aanbieder

Woonzorg Flevoland heeft een breed aanbod van zorg, diensten en welzijnsactiviteiten in Lelystad en Almere. Wij bieden dit in onze moderne woonzorglocaties en via onze thuiszorg. Als het gaat om de wensen van clienten en bewoners, zijn wij respectvol en flexibel. Wij vinden dat zorg draait om mensen, zorgers zijn mensen. Mensen die behoefte herkennen, die zichzelf wegcijferen voor een ander. Door goed te kijken, te luisteren en te voelen. En vervolgens te doen. Gewoon te doen. Dat zijn de mensen van Woonzorg Flevoland. Met de kop in de wind, voor de beste zorg. Dat doen wij al bijna 40 jaar, iedere dag. Samen met huisartsen, ziekenhuizen, wijkteams en collega aanbieders in Lelystad en Almere. In hechte teams, met toewijding, vertrouwen en energie. Dichtbij, met ongelofelijk veel warmte, aandacht en plezier. We werken samen en zorgen samen. Voor de mensen, altijd voor de mensen.

Bekijk het volledige aanbod

Betrouwbaarheid

Woonzorg Flevoland biedt al bijna 40 jaar zorg en hulp in Lelystad. Sinds twee jaar bieden we ook thuiszorg aan in Almere. Woonzorg Flevoland is in het bezit van het PREZO keurmerk. PREZO is een manier van denken en werken die kwaliteit heel tastbaar en concreet maakt. In de dagelijkse praktijk, op de werkvloer. Daar waar medewerkers elke dag weer klaarstaan voor de mensen die zij verzorgen of ondersteunen. Mensen zoals wij allen, met eigen mogelijkheden en beperkingen. Met een eigen geschiedenis, toekomst en levensdoelen. Voor hen willen wij het elke dag een beetje beter doen. PREZO helpt daarbij. PREZO focust niet op protocollen, systemen of richtlijnen. PREZO kijkt in de éérste plaats naar het daadwerkelijke resultaat van de zorgverlening aan de cliënten. Onze organisatie werkt volgens de eisen van de wet BIG. Deze wet heeft als doelstelling de kwaliteit van de beroepsuitoefening te bevorderen en te bewaken. De wet beschermt tevens de client tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen van beroepsbeoefenaren. Woonzorg Flevoland krijgt een hoge waardering op ZorgkaartNederland, gemiddeld een 8,6! Daar zijn wij met z'n allen heel trots op.