Huishoudelijke ondersteuning

Als het huishouden teveel en te zwaar wordt, kunnen wij een deel van deze werkzaamheden overnemen. Onze medewerkers helpen graag bij huishoudelijke taken zoals stofzuigen, dweilen of het schoonmaken van sanitair. U kunt zich aanmelden bij het sociale wijkteam in uw wijk of bij het Wmo loket van de gemeente. Het sociaal wijkteam geeft een beschikking af die u recht geeft op een schoon en leefbaar huis. Op basis van deze beschikking kunt u zelf een afspraak maken met de huishoudelijke ondersteuning van Woonzorg Flevoland. Tijdens het intakegesprek maken wij samen afspraken over de invulling van de huishoudelijke ondersteuning.

Kenmerken

Type werkzaamheden
Sanitair, Standaard schoonmaak, Stofzuigen/dweilen

Foto's

Locatie

Verzorgingsgebied:
Almere, Lelystad

Prijzen

Naam
Kosten
Per
Wordt bepaald tijdens het intakegesprek
€ 0,00
Dag

Vergoedingen

Vanuit gemeente

Over deze aanbieder

Woonzorg Flevoland heeft een breed aanbod van zorg, diensten en welzijnsactiviteiten in Lelystad en Almere. Wij bieden dit in onze moderne woonzorglocaties en via onze thuiszorg. Als het gaat om de wensen van clienten en bewoners, zijn wij respectvol en flexibel. Wij vinden dat zorg draait om mensen, zorgers zijn mensen. Mensen die behoefte herkennen, die zichzelf wegcijferen voor een ander. Door goed te kijken, te luisteren en te voelen. En vervolgens te doen. Gewoon te doen. Dat zijn de mensen van Woonzorg Flevoland. Met de kop in de wind, voor de beste zorg. Dat doen wij al bijna 40 jaar, iedere dag. Samen met huisartsen, ziekenhuizen, wijkteams en collega aanbieders in Lelystad en Almere. In hechte teams, met toewijding, vertrouwen en energie. Dichtbij, met ongelofelijk veel warmte, aandacht en plezier. We werken samen en zorgen samen. Voor de mensen, altijd voor de mensen.

Bekijk het volledige aanbod

Betrouwbaarheid

Woonzorg Flevoland biedt al bijna 40 jaar zorg en hulp in Lelystad. Sinds twee jaar bieden we ook thuiszorg aan in Almere. Woonzorg Flevoland is in het bezit van het PREZO keurmerk. PREZO is een manier van denken en werken die kwaliteit heel tastbaar en concreet maakt. In de dagelijkse praktijk, op de werkvloer. Daar waar medewerkers elke dag weer klaarstaan voor de mensen die zij verzorgen of ondersteunen. Mensen zoals wij allen, met eigen mogelijkheden en beperkingen. Met een eigen geschiedenis, toekomst en levensdoelen. Voor hen willen wij het elke dag een beetje beter doen. PREZO helpt daarbij. PREZO focust niet op protocollen, systemen of richtlijnen. PREZO kijkt in de éérste plaats naar het daadwerkelijke resultaat van de zorgverlening aan de cliënten. Onze organisatie werkt volgens de eisen van de wet BIG. Deze wet heeft als doelstelling de kwaliteit van de beroepsuitoefening te bevorderen en te bewaken. De wet beschermt tevens de client tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen van beroepsbeoefenaren. Woonzorg Flevoland krijgt een hoge waardering op ZorgkaartNederland, gemiddeld een 8,6! Daar zijn wij met z'n allen heel trots op.