Terug
Financieel
Activiteiten
Ondersteuning
Diensten
Zorg
Mantelzorgwoning
Woning aanpassen
Alle diensten & producten
Inloggen
Gratis aanmelden

Privacyverklaring & Cookiereglement

Woonz.nl respecteert de privacy van onze gebruikers. Wij verwerken jouw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna AVG). Deze Privacy- en Cookieverklaring heeft alleen betrekking op de website Woonz.nl en heeft geen betrekking op andere websites.

Over ons

De website Woonz.nl wordt beheerd door ZilverHuis Diensten B.V. en ZilverHuis Diensten B.V is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens in de zin van de AVG.
Onze gegevens zijn:
ZilverHuis Diensten B.V.
Anna van Saksenlaan 10
2593 HT Den Haag
KVK: 81475373

Welke gegevens verzamelen we?

Wanneer je slechts een bezoeker bent van Woonz.nl is het verstrekken van je persoonsgegevens aan Woonz.nl niet verplicht. Wanneer je gebruik wil maken van de diensten van Woonz.nl is het invoeren van je gegevens wel noodzakelijk. Woonz.nl verzamelt en verwerkt de volgende persoonsgegevens van bezoekers van de website:

 • IP-adres
 • Bedrijfsgegevens inclusief e-mailadres en telefoonnummer van de contactpersoon
 • Betaalgegevens waaronder het bankrekeningnummer en de tenaamstelling van de rekening
 • E-mailadres
 • NAW gegevens
 • Geslachtsgegevens
 • Geboortedatum

Met welk doel verzamelen we jouw gegevens?

 1. Het leveren van de diensten van Woonz.nl zoals de verkoop van advertenties, de verkoop van abonnementen en de verkoop van aanvullende diensten.
 2. Het toesturen van een nieuwsbrief, aanbieding, gebruikersinformatie, service bericht of een andere (elektronische) boodschap;
 3. Voor het meten van je belangstelling voor onze diensten. Deze gegevens verstrekken wij anoniem aan partners van Woonz.nl;
 4. Het verbeteren van de website;
 5. Het doen van statistisch en kwalitatief onderzoek;
 6. Eventueel andere doeleinden, dit wordt specifiek omschreven wanneer er gevraagd wordt om jouw gegevens.

Hoe lang worden jouw gegevens bewaard?

Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt, en nooit langer dan de hiervoor geldende wettelijke termijnen.

Aan wie worden mijn persoonsgegevens verstrekt? 

Wij verstrekken je persoonsgegevens alleen aan personen of instanties buiten onze organisatie als je daar toestemming voor geeft of als dit noodzakelijk is voor het bepaalde doel. Daarbij kun je denken aan de volgende personen of instanties: 

 • jijzelf;
 • de partij die ZilverHuis Diensten B.V. heeft geselecteerd voor de administratie, de afwikkeling van je verzoeken en de telefonische helpdesk; 
 • de partij aan wie je een informatie- of offerteverzoek hebt gericht. 

In bijzondere situaties of als wij twijfels hebben of jouw persoonsgegevens mogen worden gedeeld, verstrekken wij jouw persoonsgegevens alleen als je ons daar schriftelijk toestemming voor geeft. Met dienstverleners die via onze bemiddeling jouw persoonsgegevens verwerken, sluiten wij een overeenkomst om te zorgen voor een passend niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw persoonsgegevens.

Worden telefoongesprekken opgenomen? 

Ja, wij nemen soms telefoongesprekken op, maar alleen als je daar geen bezwaar tegen hebt. 

Als je belt met onze klantenservice, kan het zijn dat het telefoongesprek wordt opgenomen. Dat doen wij om onze dienstverlening te beoordelen en waar nodig te verbeteren. 

 • De opnames worden uitsluitend voor trainings- en coachingsdoeleinden gebruikt; 
 • Wij vernietigen de opnames na evaluatie en uiterlijk twee weken na de opnamedatum. 

Als wij een telefoongesprek opnemen, vertellen wij dit vooraf. Wij nemen het gesprek bij aanvang verder niet op als je daar bezwaar tegen hebt. Ook tijdens het gesprek kun je ons op ieder moment vragen de opname stop te zetten.

Rechten van bezoekers

Je kunt de gegevens die Woonz.nl over jou verzamelt altijd opvragen, laten aanpassen of verwijderen. Verder kun je altijd bezwaar maken tegen het gebruik van jouw gegevens voor directe marketing doeleinden. Dit kan via info@woonz.nl of laat het telefonisch weten via 070 – 3421 200.

Hoe kan ik contact opnemen met de Functionaris voor Gegevensbescherming?

Als je vindt dat wij jouw persoonsgegevens niet zorgvuldig verwerken, stuur je ons dan een brief of e-mail met jouw klacht. Wij beoordelen jouw klacht en sturen je zo snel mogelijk een schriftelijk antwoord. Woonz.nl maakt gebruik van de Functionaris voor Gegevensbescherming (FG) van Onderlinge ‘s-Gravenhage. In geval van een datalek maakt de FG namens Woonz.nl een melding bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Wij hebben een Functionaris voor Gegevensbescherming (FG) aangesteld en deze aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

De contactgegevens van de Functionaris voor Gegevensbescherming zijn: 
ZilverHuis Diensten BV t.a.v. Functionaris voor Gegevensbescherming 
Postbus 629 
2501 CP Den Haag 
Telefoonnummer: 070 – 342 11 11 
E-mail: gegevensbescherming@ogmail.nl. 

Bent je niet tevreden met onze reactie op jouw klacht? Of hebben wij na vier weken nog niet gereageerd? Dan kun je jouw klacht indienen bij de AP. Hoe je dit kunt doen, lees je op de website 
www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Gegevens van websitebezoek

Op de website van Woonz.nl worden ook algemene bezoekersgegevens bijgehouden, zoals onder meer de meest gevraagde pagina's. Hierdoor kan Woonz.nl zien wat er verbeterd moeten worden aan de website. Daarnaast deelt Woonz.nl deze informatie anoniem aan de partners.

Cookies

De website Woonz.nl plaatst 'cookies' op je computer. Een cookie is een klein bestand dat op je computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen om je te kunnen herkennen als je de website opnieuw bezoekt. Cookies worden gebruikt om het bezoeken van de website makkelijker te maken en om speciaal voor jou aanbiedingen te kunnen selecteren. Verder worden de cookies gebruikt om onze service aan te laten sluiten op jouw wensen.

Woonz.nl plaatst ook tracking cookies. Door deze cookies kunnen we je informatie toesturen die voor jou is geselecteerd. Deze informatie kan gaan over Woonz.nl en over onze producten. Ook kunnen we hiermee diensten of producten van onze partners aan je toesturen.

Hierbij wordt een tijdelijk en anoniem bezoekersprofiel gemaakt. Daarmee krijgen we inzicht in jouw klik en service gedrag. Wij kunnen niet zien wie je bent, want deze informatie wordt anoniem opgeslagen. Deze informatie delen wij met onze partners voor bijvoorbeeld marktanalyse of voor verbetering van de website.

Voor het plaatsen van tracking cookies via Woonz.nl zal eerst je toestemming worden gevraagd. Als je die toestemming niet geeft, zullen er geen cookies worden geplaatst waarvoor voorafgaande wettelijke toestemming vereist is.

Je kunt je browser zo instellen dat je bericht krijgt dat een cookie wordt geplaatst of dat het verzamelen van cookies niet mogelijk is. Je kunt dan echter niet van alle mogelijkheden van Woonz.nl gebruikmaken.

De geldigheidsduur van de cookies varieert van de lengte van je bezoek tot 2 jaar. De opslag en doorgifte van jouw gegevens via het internet zijn beveiligd. Je hebt altijd het recht om je gegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen. Je kunt een verzoek hiertoe per e-mail toesturen aan info@woonz.nl.

Ingesloten content

Op Woonz.nl maken we gebruik van ingesloten content zoals video’s van Vimeo en YouTube. Daarnaast maken wij ook gebruik van kaarten en virtuele locatievoorstellingen van Google Maps en Google Virtual Tour. Tot slot gebruiken we Matterpoint om een 3D foto impressie te geven van een omgeving. Deze genoemde partijen kunnen cookies plaatsen op het moment dat je interactie hebt met deze diensten op Woonz.nl. Over de cookies en de mogelijke data die deze diensten verzamelen, kun je lezen in de privacyverklaring van genoemde diensten.

Naast de cookies van de ingesloten content kunnen via Woonz.nl de volgende cookies worden geplaatst:

 

Soort cookie

Omschrijving

Categorie

Facebook pixel

De Facebook pixel ziet welke producten je bekijkt. Zo kunnen we je relevante advertenties tonen op Facebook. Over de cookies en de mogelijke data die Facebook verzamelt, kunt je lezen in het gegevensbeleid van Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Marketing

Google Analytics

Er worden cookies geplaatst om een beter inzicht te verkrijgen in het gedrag van de bezoeker op onze website. Hiermee wordt vervolgens de gebruikerservaring op de website verbeterd.

Statistieken

Google Tag Manager

Met behulp van de Google Tag Manager beheren we verschillende applicaties en cookies op een gecentraliseerde plaats.

Functioneel

Hotjar

Er worden cookies geplaatst om een beter inzicht te verkrijgen in het gedrag van de bezoeker op onze website. Hiermee wordt vervolgens de gebruikerservaring op de Woonz.nl website verbeterd.

Statistieken

Sessie cookies

Deze cookies zorgen ervoor dat je bezoek sessie wordt herkend. Daarnaast dienen ze ook als beveiliging zodat onze server niet volloopt met nepsessies.

Functioneel

Woonz authenticatie

Deze cookie is nodig om een ingelogde gebruiker te identificeren.

Functioneel