Van Neynsel De Taling

  • Aanzicht De Taling
  • Brasserie De Taling
  • Luchtfoto De Taling
  • Atrium_DSC-0008_verkleind
  • IMG_2543BL
  • IMG_2534
  • Entree De Taling
  • IMG_2540-2BL
  • IMG_2537-2
Locatie:
Van Neynsel De Taling
Adres:
De Eendenkooi 2
5223 KG 's-Hertogenbosch
Aanbieder:
Direct bellen:
073-2050262

Eenkamer zorgappartement (30 - 50 m²)

Van Neynsel De Taling - Van Neynsel
's-Hertogenbosch
Direct contact: 073-2050262
Prijs vanaf
Wlz + bijdrage
;