Terug
Financieel
Activiteiten
Ondersteuning
Diensten
Zorg
Mantelzorgwoning
Woning aanpassen
Trap oplossing
Alle diensten & producten
Inloggen
Gratis aanmelden

Zorgkosten terugkrijgen via de belastingaangifte

Geschreven op maandag 09 januari 2023 door Kalinka Kester

Ruim anderhalf jaar geleden kreeg meneer Driessen een beroerte. Na een intensieve periode van revalidatie woont hij sinds begin 2018 weer thuis bij zijn vrouw.

Levens zijn veranderd

Hun beide levens zijn erg veranderd. Meneer Driessen is afhankelijk van zijn vrouw die alle zorg doet. Ook hun huis is aangepast: er is een aangepast toilet, een traplift en een speciaal hoog-laagbed. Meneer Driessen gaat twee keer per week naar fysiotherapie en staat onder toezicht van een specialist die hij regelmatig bezoekt. Dit vergt allemaal extra uitgaven.

Extra kosten

Een handicap of ziekte levert vrijwel altijd extra kosten op zoals voor medische zorg, hulpmiddelen, aanpassingen, extra kleding en reiskosten. Een deel van deze kosten kunt u aftrekken van de belasting. Het is belangrijk om gedurende het jaar deze kosten bij te houden. Schijf elk bezoek aan de arts op onder vermelding van de datum, arts en aantal kilometers. Bewaar bonnetjes van bijvoorbeeld beddengoed of gehoorapparaat.

Overzicht zorgkosten

Op het moment dat u zelf zorgkosten betaalt, dan kunt u een deel van deze specifieke zorgkosten onder bepaalde voorwaarden terugkrijgen via de aangifte inkomstenbelasting. Zie overzicht zorgkosten via dit linkje. Sommige kosten mag u voor een deel aftrekken of alleen onder bepaalde voorwaarden (zie hieronder):

  • Zorgkosten mogen niet worden afgetrokken als het onder het verplicht of vrijwillig risico valt. De maandelijkse zorgpremie is niet aftrekbaar. De wettelijke eigen bijdrage van het CAK is niet aftrekbaar.
  • Zorgkosten die in verband met ziekte of invaliditeit zijn gemaakt, zijn aftrekbaar.
  • Zorgkosten die u wilt aftrekken, mogen enkel de kosten zijn van het jaar waarin ze zijn gemaakt.
  • U kunt alleen de kosten aftrekken waarvoor geen vergoeding is ontvangen vanuit de basis- of aanvullende verzekering of bijzondere bijstand.
  • De belastingdienst kan vragen om bewijs. Het is van belang dat u rekeningen en verzekeringsoverzichten bewaard.

Traplift

De traplift is in het geval van de heer en mevrouw Driessen niet meer aftrekbaar. Wel kunnen zij de extra uitgaven voor kleding en beddengoed (plus het wassen) aftrekken. Het is een gevolg van een langdurige ziekte of invaliditeit waar de heer Driessen al minimaal één jaar mee te maken heeft. Zonder bonnetjes te hoeven overleggen, kunnen zij € 300,- van de aangifte aftrekken. Volgens mevrouw Driessen is dit bedrag hoger, omdat zij alle bonnetjes van de kleding en beddengoed heeft bewaard. Hierdoor kunnen zij een maximaal bedrag van € 750,- aftrekken.

Reiskosten

Ook de reiskosten kunnen worden afgetrokken van de belasting. Het gaat om de werkelijk gemaakte kosten. Dit kan bij een auto meer zijn dan de gebruikelijke 19 cent per kilometer. Er mogen namelijk naast brandstof ook andere kosten worden meegerekend om het voertuig op de weg te houden zoals onderhoud, wegenbelasting en verzekeringen. De heer en mevrouw Driessen kwamen uit op 39 cent per kilometer en dit bedrag keer het aantal kilometers mogen zij dus opvoeren in hun aangifte.

Belastingaangifte doen

Zorgkosten aftrekken van de belasting kan flink wat geld schelen. Vooral mensen die een AOW hebben en/of huishoudens onder een modaal jaarinkomen. Zij komen al snel boven de inkomensafhankelijke drempel die de fiscus hanteert voor het aftrekken van zorgnota’s. Via de aangifte krijgt u een deel van uw gemaakte zorgkosten terug. U zult dus nooit alles terugkrijgen maar het goed bijhouden van alle (vaak onopgemerkte) kosten helpt u bij het doen van uw aangifte.

Hulp bij belastingaangifte

Vindt u het ingewikkeld om zelf uw belastingaangifte te doen? U kunt hulp krijgen van vrijwilligers. Bijvoorbeeld bij vakbonden en ouderenbonden. Deze bieden belastinghulp door het hele land aan. Google op belastingservice of kijk op www.belastingdienst.nl en zoek op ‘hulp bij aangifte’.

Woonz nieuwsbrief