Terug
Financieel
Activiteiten
Ondersteuning
Diensten
Zorg
Mantelzorgwoning
Woning aanpassen
Trap oplossing
Alle diensten & producten
Inloggen
Gratis aanmelden

Hoe regel je thuiszorg?

Geschreven op donderdag 28 maart 2024 door Woonz.nl

Thuiszorg kan gaan om verschillende soorten hulp zoals hulp in de huishouding, begeleiding, persoonlijke verzorging en verpleging. Hoe regel je thuiszorg van de wijkverpleegkundige?

Thuiszorg van de wijkverpleegkundige

Als je verpleging en verzorging nodig hebt, kun je hier vanuit het basispakket van jouw zorgverzekering aanspraak op maken. Als de zorg binnen het basispakket valt, geldt er geen eigen risico voor. De wijkverpleegkundige bekijkt samen met jou en eventueel jouw arts welke zorg je precies nodig hebt. Om in aanmerking te komen voor verpleging en verzorging thuis heb je geen verwijzing van een arts nodig. Je kunt zelf contact opnemen met een zorgaanbieder als je wijkverpleging wilt ontvangen. Bij het kiezen van een zorgaanbieder kun je advies vragen bij:

  • De gemeente;
  • Het sociale wijkteam van jouw gemeente (niet aanwezig bij elke gemeente);
  • De huisarts;
  • De transferverpleegkundige (verpleegkundige die na jouw ontslag uit het ziekenhuis zorgt dat je de juist zorg krijgt).

De huisarts of wijkverpleegkundige bespreekt samen wat je zelf nog kunt en welke verpleging en verzorging nodig is. Deze zorg wordt vergoedt vanuit de zorgverzekeraar. De wijkverpleegkundige helpt om de zorg te regelen samen met jouw familie of vrienden en andere professionele zorgverleners.

De wijkverpleegkundige coördineert vervolgens de thuiszorg voor je en stemt af met andere hulpverleners. Bijvoorbeeld de huisarts, een medisch specialist of de maatschappelijk werker. De wijkverpleegkundige let niet alleen op zorg gerelateerde thuiszorg. Wanneer je bijvoorbeeld hulp in huis nodig hebt of andere vormen van ondersteuning legt de wijkverpleegkundige hiervoor het contact met de gemeente. Zo wordt ook bijvoorbeeld huishoudelijke hulp geregeld als dat nodig is. Ontdek diensten aan huis >

Regelen via de wijkverpleegkundige

Om thuiszorg te regelen, neem je contact op de met de wijkverpleegkundige, deze is vaak in dienst van een thuiszorgorganisatie. De wijkverpleegkundige beoordeelt welke zorg je nodig hebt. Wil je vooraf advies dan kun je dit vragen bij jouw huisarts. Wijkverpleging wordt vergoed vanuit het basispakket van de zorgverzekering en er geldt geen eigen risico.

Welke verpleging en verzorging valt onder thuiszorg?

Alle verpleging en verzorging die je thuis krijgt, valt onder de noemer thuiszorg. Voorbeelden van thuiszorg zijn hulp bij aankleden en douchen, hulp bij het naar de toilet gaan. De medische zorg ontvangt je zo nodig van de wijkverpleegkundige. Voorbeelden van medische zorg zijn medicijnen klaarzetten en toedienen en wondverzorging. Bekijk hier welke organisaties die thuiszorg bieden >

Interessante links bij dit artikel

Woonz nieuwsbrief