Terug
Zorg
Dagopvang
Ergotherapie
Fysiotherapie
Nachtzorg
Thuiszorg
Vervangende mantelzorg
Diensten
Maaltijdservice
Schoonmaken
Activiteiten
Financieel
Ondersteuning
Woning aanpassen
Mantelzorgwoning
Alle diensten & producten
Inloggen
Gratis aanmelden

Hoe regelt u thuiszorg?

Geschreven op vrijdag 15 januari 2021 door Woonz.nl

Thuiszorg kan gaan om verschillende soorten hulp zoals hulp in de huishouding, begeleiding, persoonlijke verzorging en verpleging. Hoe regelt u thuiszorg van de wijkverpleegkundige?

Thuiszorg van de wijkverpleegkundige

Wanneer u verpleging en verzorging nodig heeft, kunt u hier vanuit het basispakket van uw zorgverzekering aanspraak op maken. Als de zorg binnen het basispakket valt, geldt er geen eigen risico voor. De wijkverpleegkundige bekijkt samen met u en eventueel uw arts welke zorg u precies nodig heeft. Om in aanmerking te komen voor verpleging en verzorging thuis heeft u geen verwijzing van een arts nodig. U kunt zelf contact opnemen met een zorgaanbieder als u wijkverpleging wilt ontvangen. Bij het kiezen van een zorgaanbieder kunt u advies vragen bij:

  • Uw gemeente;
  • Het sociale wijkteam van uw gemeente (niet aanwezig bij elke gemeente);
  • De huisarts;
  • De transferverpleegkundige (verpleegkundige die na uw ontslag uit het ziekenhuis zorgt dat u de juist zorg krijgt).

De huisarts of wijkverpleegkundige bespreekt samen met u wat u zelf nog kunt en welke verpleging en verzorging nodig is. Deze zorg wordt vergoedt vanuit uw zorgverzekeraar. De wijkverpleegkundige helpt u om de zorg te regelen samen met uw familie of vrienden en andere professionele zorgverleners.

De wijkverpleegkundige coördineert vervolgens de thuiszorg voor u en stemt af met andere hulpverleners. Bijvoorbeeld de huisarts, een medisch specialist of de maatschappelijk werker. De wijkverpleegkundige let niet alleen op zorg gerelateerde thuiszorg. Wanneer u bijvoorbeeld hulp in huis nodig heeft of andere vormen van ondersteuning legt de wijkverpleegkundige hiervoor het contact met de gemeente. Zo wordt ook bijvoorbeeld huishoudelijke hulp geregeld als dat nodig is. Ontdek nog meer diensten aan huis >

Regelen via de wijkverpleegkundige

Om thuiszorg te regelen neemt u contact op de met de wijkverpleegkundige, deze is vaak in dienst van een thuiszorgorganisatie. De wijkverpleegkundige beoordeelt welke zorg u nodig heeft. Wilt u vooraf advies dan kunt u dit vragen bij uw huisarts. Wijkverpleging wordt vergoed vanuit het basispakket van de zorgverzekering en er geldt geen eigen risico.

Welke verpleging en verzorging valt onder thuiszorg?

Alle verpleging en verzorging die u thuis krijgt, valt onder de noemer thuiszorg. Voorbeelden van thuiszorg zijn hulp bij aankleden en douchen, hulp bij het naar de toilet gaan. De medische zorg ontvangt u zo nodig van de wijkverpleegkundige. Voorbeelden van medische zorg zijn medicijnen klaarzetten en toedienen en, wondverzorging. Bekijk hier van welke organisaties u thuiszorg kunt ontvangen >

Interessante links bij dit artikel
Woonz nieuwsbrief