De eigen bijdrage voor zorgkosten

Voor veel mensen is de verplichte eigen bijdrage voor zorgkosten een schrikbeeld. Het zal toch niet zo zijn dat u op latere leeftijd financieel wordt uitgekleed? Terwijl mensen die er maar op los hebben geleefd en nooit hebben gespaard, niets hoeven te betalen en dezelfde zorg krijgen?

Wat is de eigen bijdrage eigenlijk?

In 2018 gold een inkomensafhankelijke eigen bijdrage voor hulp vanuit de gemeente (Wmo) en voor mensen die onder de Wet langdurige zorg (Wlz) vallen. In 2019 geldt de inkomensafhankelijke eigen bijdrage alleen nog voor mensen die onder de Wlz vallen. Die wet geldt voor mensen met een blijvende beperking die 24 uur zorg of toezicht nodig hebben. Deze mensen hebben recht op verblijf in een zorginstelling. En het gemiddelde verblijf in een zorginstelling is tegenwoordig beperkt, hooguit 2 tot 3 jaar. Ondertussen zet de vergrijzing in Nederland door. Het aantal ouderen neemt niet alleen toe, ouderen worden ook ouder en blijven langer vitaal. Circa 92% van de 75-plussers woont momenteel zelfstandig thuis. Het is dus maar de vraag of u in een zorginstelling terechtkomt en zo ja, dan is het waarschijnlijk niet een hele langdurige situatie.

Hoe hoog kan de eigen bijdrage maximaal zijn?

In 2019 is de eigen bijdrage maximaal afgerond € 28.400 per jaar. Dit is vaak een zorg voor mensen die weinig inkomen hebben maar wel een vermogen hebben. Moeten zij hun vermogen aanspreken voor de eigen bijdrage? Bent u een alleenstaande AOW-er zonder aanvullend pensioen? Dan bent u in 2019 de maximale eigen bijdrage verschuldigd bij een vermogen vanaf ongeveer € 390.000. Dit resultaat krijgen we uit het rekenprogramma van het CAK. Deze persoon heeft dus inkomen uit AOW (afgerond ongeveer € 14.000 per jaar) en een inkomen uit dit vermogen. De situatie kan zijn dat het vermogen aangesproken moet worden om de eigen bijdrage te betalen.

Maar als we kijken naar de rekenregels en als we bedenken dat de verblijfsduur in een zorginstelling gemiddeld 2 tot 3 jaar is, lijkt ‘financieel uitkleden’ ons geen juiste conclusie.

Regie behouden

Zou u de zorg zelf thuis willen organiseren of wilt u in een particuliere zorginstelling gaan wonen? Dan kunt u hier een vergoeding voor krijgen, bijvoorbeeld in de vorm van een persoonsgebonden budget (PGB). Maar u moet nog wel afgerond maximaal € 10.300 per jaar betalen. Naast inkomen uit AOW wordt dit maximum pas bereikt bij een vermogen vanaf ongeveer € 1,1 miljoen. In deze situatie is de eigen bijdrage dus een relatief kleine factor.

Een verblijf in een zorginstelling is meestal de laatste fase van iemands leven. In deze fase kan een eigen bijdrage gelden voor zorgkosten. Veel mensen maken zich daar zorgen over. Ze vragen zich af of het niet verstandig is om op tijd van het vermogen afstand te doen, bijvoorbeeld door te schenken aan de kinderen. In de meeste gevallen lijken deze financiële zorgen ons onterecht. Dat wil niet zeggen dat oud worden en zorg nodig hebben geen geld kost. Misschien moet u in uw laatste levensfase nog een keer verhuizen en ook steeds meer hulp inkopen, voordat een plaats in een zorginstelling in beeld komt. Het is dan juist goed als u financiële ruimte heeft. Overigens zeggen wij niet dat u uw kinderen niets extra’s mag toestoppen, als u de mogelijkheden daarvoor heeft. Het gaat erom dat u weloverwogen beslissingen neemt op basis van de juiste feiten.

Dit artikel is geschreven door Tjarko Denekamp en Jacques Hogerwef, ABN AMRO MeesPierson. Wilt u meer weten? Bekijk hier het dossier van ABN AMRO MeesPierson over zorg en wonen >

Gastblogger

Dit artikel is geschreven door een gastblogger van Woonz.nl.