Wat is huurtoeslag?

Huurtoeslag is een bijdrage in uw huurkosten. U kunt huurtoeslag aanvragen als uw huur in verhouding tot uw inkomen (te) hoog is. Wat zijn de voorwaarden? Hoe kunt u huurtoeslag aanvragen? Wij vertellen u er meer over.

Alle informatie over huurtoeslag voor senioren

Hoe hoog de toeslag is, hangt af van de huurprijs, uw inkomen, uw leeftijd en hoe u woont. Als uw vermogen te hoog is dan krijgt u geen huurtoeslag. Het maakt voor het aanvragen van huurtoeslag niet uit of u een woning huurt van een verpleeg- of verzorgingshuis, een particulier of een woningcorporatie. 

Voorwaarden huurtoeslag

Of u in aanmerking komt voor huurtoeslag hangt af van uw situatie. Hierbij wordt gekeken naar de volgende punten: 

  • Het inkomen mag niet te hoog zijn. Als u alleen woont mag u in 2019 niet meer dan € 22.700 per jaar verdienen. Woont u met meerdere bewoners? Dan mag het inkomen van alle bewoners samen niet meer dan € 30.825 per jaar zijn; 
  • U en uw partner hebben de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning; 
  • Uw huur is niet te hoog: in 2019 mag uw huur niet hoger zijn dan € 720,42.  
  • U huurt een zelfstandige woonruimte die in ieder geval een eigen keuken, wc en toegangsdeur heeft die op slot kan; 
  • Uw vermogen mag niet te hoog zijn. Iedere bewoner mag in 2019 maximaal € 30.360 hebben en partners samen maximaal € 60.720. 
  • U en uw partner staan bij de gemeente ingeschreven op uw woonadres; 
  • U en de verhuurder hebben een huurcontract getekend; 
  • U betaalt de huur en kunt dit aantonen met bankafschriften. 

Huurtoeslag aanvragen

De Belastingdienst gaat over de huurtoeslag. Op de website van de Belastingdienst staan nogmaals de voorwaarden (link opent in een nieuw tabblad) voor het ontvangen van huurtoeslag en u kunt er ook een proefberekening maken (link opent in een nieuw tabblad). Zo krijgt u een beeld van de hoogte van de huurtoeslag waarop u recht heeft. 

Voldoet u aan de eisen en wilt u huurtoeslag aanvragen? Dat kan via de website van de Belastingdienst. Hier wordt alles stap voor stap uitgelegd. Het is ook mogelijk om een papieren aanvraag te doen. Dit kunt u regelen via het gratis telefoonnummer van de Belastingdienst (0800 – 05 43). U hoort binnen 5 weken of u huurtoeslag krijgt.  

Een sociale huurwoning vinden

Heeft u bericht gekregen dat u in aanmerking komt voor huurtoeslag? Dan kunt u op zoek naar sociale huurwoningen voor senioren. Op Woonz.nl vindt u hier ook een aanbod voor. Klik op deze link voor een overzicht van sociale huurwoningen.