Terug home Informatie & inspiratie Over wonen Kosten voor wonen en zorg

Kosten voor wonen en zorg

Ouder worden brengt óók vaak hogere zorg- en woonkosten met zich mee. Om welke kosten gaat het dan? En wie betaalt wat? Denk hierover na als u nog gezond bent.

Gezond oud worden

De meeste mensen zijn rond hun 65e jaar nog gezond en vitaal. Rond het 75e jaar krijgen veel ouderen te maken met gezondheidsproblemen. Ouderen van 85 jaar en ouder hebben relatief vaak hulp en zorg nodig. Op die leeftijd nemen meestal ook de zorgkosten toe.

Uw woning aanpassen

Hoeveel ouderen aan woonlasten kwijt zijn, verschilt per persoon. Maar of u nu een koopwoning heeft of een huurhuis, naarmate u ouder wordt, veranderen misschien de eisen die u aan uw woning stelt. Het kan daarom verstandig zijn uw woning aan te passen als u nog gezond bent. Dan is uw woning alvast geschikt voor zelfstandig thuis wonen op latere leeftijd.

Uw eigen bijdrage

U wilt waarschijnlijk zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen. Als u extra zorg nodig heeft om zelfstandig te wonen, kunt u misschien een beroep doen op de gemeente. U betaalt dan een eigen bijdrage.

Wilt u weten hoeveel u betaalt aan zorgkosten? Informeer dan bij uw gemeente. De voorlichters van het lokaal loket kunnen u een indicatie geven van uw eigen bijdrage op basis van uw woonsituatie, uw inkomen en uw vermogen. Zij kunnen ook controleren voor welke vergoeding u in aanmerking komt. Bij de berekening van uw eigen bijdrage wordt altijd uitgegaan van uw inkomen en vermogen van 2 jaar vóór de peildatum van 1 januari.

Interessante links bij dit artikel:

ABN AMRO

ABN AMRO en Woonz.nl werken samen om te laten zien op welke manieren u fijn kunt blijven wonen met uw financiën op orde. We informeren u over verschillende mogelijkheden en laten zien hoe andere senioren dit organiseren.