De visie van Woonz.nl

Woonz.nl is een onafhankelijk internetplatform waar senioren de woning en leefomgeving kunnen vinden waar ze zich thuis voelen. Ze kunnen zich oriënteren en kiezen uit een breed aanbod van senioren- tot zorgwoningen (van 55-plus woning tot verpleeghuisplek) en diverse service- en zorgdiensten in en om de bestaande woning organiseren.

Fijn wonen (woningzoekers)

Woonz.nl gaat bij de presentatie van het woningaanbod niet alleen uit van vierkante meters en zorgpakketten, maar ook van de extra’s die de woonomgeving biedt. Marktonderzoek toont aan dat senioren fijn wonen (veiligheid, gemak, ontspanning) veel belangrijker vinden dan de aangeboden zorg. Op Woonz.nl kunnen senioren – net als hun familieleden of andere mantelzorgers – selecteren op specifieke wensen. Dus behalve op woonoppervlak en het aantal kamers kunnen ze zoeken op ligging en bereikbaarheid, het aanbod van sport- en andere activiteiten, de aanwezige eetmogelijkheden en voorkeuren op taal, religie en cultuur. Door daar ook nog eens de service- en zorgmogelijkheden aan toe te voegen, biedt Woonz.nl inzicht in alle mogelijke combinaties van wonen, service en zorg.

Senioren willen zelf regie

Woonz.nl breekt met het vooroordeel dat de laatste stap in je wooncarrière omgeven is met problemen. Dat is niet meer van deze tijd. Woonz.nl staat voor ‘fijn wonen met en zonder service of zorg, nu én later’. De moderne 60- plusser is mondig en staat midden in het leven. Eigen regie en zelfredzaamheid voeren de boventoon. Daarom stelt Woonz.nl de kracht van mensen centraal.

Maximale bezetting (aanbieders)

Voor de aanbieders van service- en zorgwoningen is het belangrijk om gevonden te worden en een maximale bezetting te creëren. Op Woonz.nl kunnen zij zich op unieke wijze profileren, met een landelijk bereik. En omdat Woonz.nl beide partijen met elkaar verbindt, wordt voor aanbieders helder waar zoekers op zoeken. Op die manier leren de aanbieders via Woonz.nl de vraag van de toekomst kennen.

Ondersteuning cliënten (zorgprofessionals)

Daarnaast kunnen zorgprofessionals Woonz.nl gebruiken bij het ondersteunen van cliënten. Hierbij gaat het onder andere om transferverpleegkundigen, huisartsen en WMO-adviseurs. Zorgprofessionals die vandaag de dag al ondersteuning bieden aan senioren met een woonzorgvraag worden zo door Woonz.nl ontzorgd.