Terug home Informatie & inspiratie Omgaan met dementie Tien voorwaarden voor goede dementiezorg. Wat mag u van de zorg verwachten?

Tien voorwaarden voor goede dementiezorg. Wat mag u van de zorg verwachten?

Geschreven op woensdag 23 oktober 2019

In de Zorgstandaard Dementie staat beschreven hoe goede zorg aan mensen met dementie en hun mantelzorgers eruit moet zien. Hierin staat wat u van zorgprofessionals mag verwachten en wat u zelf kunt bijdragen. Zorgverleners hebben afgesproken zich in te spannen om volgens de Zorgstandaard Dementie te werken. U kunt hen daar ook op aanspreken.

Hieronder staan de 10 voorwaarden beschreven waar goede dementie zorg aan moet voldoen.

Voorwaarde 1: Zorgvuldige omgang

Goede zorg gaat veel verder dan alleen de behandeling, hulp en begeleiding. Het gaat ook om zorgvuldige omgang van zorgverleners met de persoon met dementie. Daarbij is een gelijkwaardige relatie en wederzijds respect heel belangrijk.

Voorwaarde 2: Tijdige en duidelijke informatie

Het is van groot belang dat u bij (vermoedens van) dementie snel mogelijk over goede informatie beschikt. Het gaat om informatie over de eerste signalen, over het stellen van de diagnose en  behandelingen. Hoe vroeger een diagnose gesteld wordt, hoe beter. U kunt dan al vroegtijdig ondersteuning krijgen bij de ziekte.

Voorwaarde 3: Signaleren én actief verwijzen

Het is heel goed als u als betrokkene zelf alert bent op signalen van dementie. Hier ligt ook een taak voor zorgverleners, medewerkers van uw gemeente en soms bij vrijwilligers. Belangrijke signalen zijn: geheugenproblemen, of gedragsverandering, of problemen met zelfredzaamheid. Als zij bijzonderheden signaleren, zullen ze dit open met u bespreken. Ze ondersteunen u ook bij het krijgen van een snelle doorverwijzing.

Voorwaarde 4: Snelle en juiste diagnostiek

De diagnose moet binnen een jaar na de eerste ‘niet pluis’-gevoelens duidelijk zijn. Tijdens het diagnosetraject bepaalt de zorgverlener eerst of er medisch gezien daadwerkelijk sprake is van een vorm van dementie. Nadat de diagnose is gesteld bekijkt de zorgverlener welke informatie, begeleiding er nodig is. Dit heet zorgdiagnostiek.

Voorwaarde 5: Vaste begeleider en persoonlijk zorgplan

Als er sprake is van dementie komt er veel op familie en vrienden af. Zij krijgen te maken met allerlei zorg- en regeltaken en zij maken zich vaak zorgen over de situatie. Om hierbij te helpen krijgt de familie direct na de diagnose (of bij een vermoeden van dementie) een vaste begeleider toegewezen; een casemanager dementie. U kunt bij hem of haar terecht voor vragen, de prognose en voor ondersteuning in het zorgproces. Deze ondersteuning wordt betaald vanuit uw basisverzekering.

Voorwaarde 6: Behandeling, hulp en begeleiding

Samen met uw casemanager dementie bespreekt u welke behandeling en begeleiding er in de verschillende stadia van de ziekte nodig zijn. Uitgangspunt daarbij is: hulp zo licht als mogelijk, zo zwaar als nodig. De hulp is er zowel voor uw naaste als voor u en moet de gevolgen van de ziekte zo klein mogelijk maken.

Voorwaarde 7: Activiteiten afgestemd op persoonlijke leefstijl en mogelijkheden

De ziekte dementie heeft invloed op het sociale leven van de persoon met dementie en op de mensen in de omgeving. Sociale contacten, deelname aan verenigingsleven, sportclubs en vertrouwde activiteiten worden anders of vallen weg. Maar ook al kan uw naaste met dementie misschien niet alles meer doen zoals gewend, het is essentieel om de dagen zinvol te besteden. Samen met de casemanager kunt u bespreken hoe dat het beste kan.

Voorwaarde 8: Tijdelijke, volledige overname van zorg

Wanneer uw naaste dementie heeft kan gebeuren dat u de onophoudelijke zorg (bijna) niet meer volhoudt. In dat geval kan tijdelijke, volledige overname van zorg uitkomst bieden. Dit heet respijtzorg. Respijtzorg geeft u de ruimte om bijvoorbeeld op vakantie te gaan of op een andere manier weer tot rust te komen.

Voorwaarde 9: Veilig en vertrouwd wonen

Voor uw naaste met dementie is een veilige en vertrouwde woonomgeving erg belangrijk. Helaas kan het zo zijn dat uw eigen huis, dat ooit zo veilig en vertrouwd was, uw naaste een onveilig gevoel geeft. Er zijn allerlei aanpassingen aan uw huis mogelijk om het gevoel van veiligheid weer te vergroten. Mocht het thuis niet meer fijn en veilig voelen dan is het ook mogelijk om te verhuizen naar een nieuwe woonomgeving waar de zorg voor dementie goed is geregeld.

Voorwaarde 10: Crisishulp

Het kan voorkomen dat toestand van de persoon met dementie plotseling achteruitgaat. Of dat de mantelzorger plotseling uitvalt. In dit soort acute situaties kan de medisch verantwoordelijke van de persoon met dementie crisishulp inschakelen. Deze hulp is 24/7 beschikbaar.

Heeft u meer vragen over dementie?
Kijk op dementie.nl
Bel de Alzheimer Telefoon 0800 – 5088
Of bezoek forum.alzheimer-nederland.nl

Bron: dementie.nl

Download hier de brochure over de Zorgstandaard Dementie.

Interessante links bij dit artikel:

Annemiek Schut

Annemiek is de oprichter en directeur van Woonz.nl. Na haar persoonlijke ervaringen vond zij het hoog tijd om een platform voor senioren op te zetten.