Terug
Financieel
Activiteiten
Ondersteuning
Diensten
Zorg
Mantelzorgwoning
Woning aanpassen
Alle diensten & producten
Inloggen
Gratis aanmelden

Wat is respijtzorg?

Geschreven op zaterdag 25 mei 2024 door Dominique

Mantelzorg is intensief, zeker in combinatie met een baan of een eigen gezin. Als een mantelzorger even tijd voor zichzelf nodig heeft, kan de zorg tijdelijk worden overgenomen. Dat heet respijtzorg. De zorg wordt dan tijdelijk door een professional of vrijwilliger overgenomen, zodat de mantelzorger even tijd voor zichzelf kan nemen.

Ben je mantelzorger en wil je meer weten over de mogelijkheden van (in)wonen, respijtzorg en het regelen van hulpmiddelen en zorg voor je naaste? In het gebundelde themaboek mantelzorg & wonen vind je informatie en tips.

Download gratis het themaboek

Vervangende mantelzorg

Doordat de mantelzorger even tijd neemt voor zichzelf, kan hij of zij de zorg beter volhouden. Veel mantelzorgers voelen zich verantwoordelijk en durven alleen tijd voor zichzelf te nemen als de zorg goed kan worden overgedragen. Respijtzorg biedt die mogelijkheid. Ben je op zoek naar professionals die jou kunnen ontzorgen? > Bekijk ze hier

Respijtzorg door professionals

Respijtzorg door professionals kan zowel in een instelling als bij mensen thuis plaatsvinden. Voorbeelden zijn dagopvang, logeerhuizen, zorgboerderijen en professionele respijtzorg thuis. Sommige vormen van vervangende zorg door beroepskrachten worden betaald uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Ook is het mogelijk vervangende zorg in te kopen met een persoonsgebonden budget (pgb).

Respijtzorg door vrijwilligers

Respijtzorg kan ook worden verzorgd door vrijwilligers. Er zijn twee varianten: respijtzorg gedurende een dagdeel, of respijtzorg gedurende een aangesloten periode. Vervanging voor een mantelzorger die op vakantie gaat, wordt geleverd door Handen-in-Huis. Lees hier meer over hulp van vrijwilligers.

Financiering respijtzorg

Respijtzorg kan gratis zijn, omdat het bijvoorbeeld vrijwilligerswerk is. Mochten er kosten aan verbonden zijn dan kan de mantelzorgers die mogelijk vergoed krijgen:

  • Vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo): dit is mogelijk als de zorgvrager zelf ondersteuning krijgt vanuit de Wmo. In deze situatie kan de mantelzorger respijtzorg aanvragen bij de gemeente. Hiervoor geldt een eigen bijdrage van maximaal € 20,60 per maand in 2024.

  • Vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz): als de zorgvrager zorg krijgt vanuit de Wlz dan kan vanuit datzelfde budget ook respijtzorg ingekocht worden voor maximaal 156 etmalen per jaar (gemiddeld 2 etmalen per week). Het zorgkantoor moet voor de aangevraagde pgb-logeeropvang de zorgbeschrijving en het zorgcontract goedkeuren.

  • De zorgverzekeraar: sommige zorgverzekeraars vergoeden vervangende zorg of een mantelzorgarrangement geheel of gedeeltelijk vanuit de aanvullende verzekering.

  • Ook is het mogelijk om het vergoed te krijgen van het persoonsgebonden budget (pgb) vanuit één van de bovenstaande wetten.

Meer weten over respijtzorg? > Klik hier

Interessante links bij dit artikel

Woonz nieuwsbrief