Wat is respijtzorg?

Mantelzorg is intensief, zeker in combinatie met een baan of een eigen gezin. Als een mantelzorger even tijd voor zichzelf nodig heeft, kan de zorg tijdelijk worden overgenomen. Dat heet respijtzorg. De zorg wordt dan tijdelijk door een professional of vrijwilliger overgenomen.

Vervangende mantelzorg

Mantelzorg is intensief, zeker in combinatie met een baan of een eigen gezin. Als een mantelzorger even tijd voor zichzelf nodig heeft, kan de zorg tijdelijk worden overgenomen. Dat heet respijtzorg. De zorg wordt dan tijdelijk door een professional of vrijwilliger overgenomen.

Respijtzorg door professionals

Respijtzorg door professionals kan zowel in een instelling als bij mensen thuis plaatsvinden. Voorbeelden zijn dagopvang, logeerhuizen, zorgboerderijen en professionele respijtzorg thuis. Sommige vormen van vervangende zorg door beroepskrachten worden betaald uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Ook is het mogelijk vervangende zorg in te kopen met een persoonsgebonden budget (pgb).

Respijtzorg door vrijwilligers

Respijtzorg kan ook worden verzorgd door vrijwilligers. Er zijn twee varianten: respijtzorg gedurende een dagdeel, of respijtzorg gedurende een aangesloten periode. Voor een dagdeel kunnen mantelzorgers terecht bij deze organisaties voor vrijwillige thuishulp. Vervanging voor een mantelzorger die op vakantie gaat, wordt geleverd door Handen-in-Huis.

 

Handige links bij dit artikel