Terug home Informatie & inspiratie Intensieve zorg Wat staat er in de Wet langdurige zorg? (Wlz)

Wat staat er in de Wet langdurige zorg? (Wlz)

Wanneer u de hele dag intensieve zorg en toezicht dichtbij nodig heeft, kunt u zorg ontvangen via de Wet langdurige zorg (Wlz). Een belangrijke voorwaarde vanuit de Wlz is dat u een blijvende behoefte heeft aan toezicht. Het is noodzakelijk dat u 24 uur per dag een beroep op zorg kan doen.

Is het voor u niet langer mogelijk om met ondersteuning van de gemeente of met verpleging en verzorging zelfstandig te blijven wonen? De Wlz regelt dan dat u zorg in een verpleeg- of verzorgingshuis krijgt. Ook is het mogelijk om deze zorg geheel of gedeeltelijk thuis te krijgen. Dit moet wel verantwoord zijn en de kosten mogen niet hoger zijn dan bij opname in een instelling.

Welke zorg valt onder de Wlz?
Wanneer u zorg ontvangt vanuit de Wlz, krijgt u een integraal zorgpakket. Integraal betekent dat u alles wat u nodig heeft in het pakket zit. Op hoofdlijnen bestaat het pakket uit: verblijf, persoonlijke verzorging, verpleging, behandeling, het individueel gebruik van hulpmiddelen voor mobiliteit – zoals een rolstoel of een scootmobiel – en vervoer.

Voor de financiering van noodzakelijke woningaanpassingen kunt u zich wenden tot het WMO loket van uw gemeente.

Interessante links bij dit artikel