Terug home Informatie & inspiratie Intensieve zorg Persoonsgebonden budget voor intensieve zorg (PGB)

Persoonsgebonden budget voor intensieve zorg (PGB)

Een persoonsgebonden budget (pgb) is een geldbedrag waarmee u zelf de zorg kunt inkopen waarop u vanuit de Wet langdurige zorg recht op heeft. U bepaalt zo zelf wie de zorg komt verlenen, waar de zorg wordt gegeven en op welke momenten.

U vraagt een pgb uit de Wet langdurige zorg (Wlz) aan bij een zorgkantoor bij u in de buurt. Het zorgkantoor stelt vast hoe hoog het pgb is. De hoogte van het geldbedrag is afhankelijk van uw zorgprofiel dat het CIZ aan u toekent. Ook wordt gekeken naar de hoogte van uw inkomen.

Budget pgb op de rekening van de Sociale Verzekeringsbank
De Sociale Verzekeringsbank (SVB) beheert uw pgb. Uw budget staat op de rekening van de SVB rekening. U houdt wel de regie over uw eigen pgb. Trekkingsrecht heet dit. Trekkingsrecht maakt het mogelijk om alle betalingen aan zorgverleners vooraf te controleren. De SVB kijkt bijvoorbeeld of u een overeenkomst heeft afgesloten met de zorgverlener of zorginstelling die u wilt betalen. De SVB betaalt rechtstreeks het salaris uit of de facturen aan de door u gecontracteerde zorgverleners.

Eigen bijdrage
Wanneer u een pgb ontvangt vanuit de Wet Langdurige Zorg betaalt u vaak ook een eigen bijdrage. Deze bijdrage is gebaseerd op uw inkomen, vermogen, leeftijd, huishouden en zorg. Op de website van het Centraal Administratiekantoor (CAK) kunt u uw eigen bijdrage zelf berekenen. Zodra u Wlz-zorg ontvangt berekent het CAK uw definitieve eigen bijdrage en verzorgt vervolgens incassering.