Intensieve zorg aanvragen

Zorg aanvragen vanuit de Wlz doet u door een aanvraagformulier in te dienen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Het CIZ verwerkt de aanvraag en vraagt u indien nodig om extra informatie.

U kunt uw aanvraag zelf doen. Of u kunt hulp krijgen van een onafhankelijke clientondersteuner. De zorgaanbieder van uw keuze kan u ook ondersteunen.

Zodra alle informatie van uw zorgaanvraag compleet is bekijkt het CIZ of u de hele dag intensieve zorg en toezicht dichtbij nodig heeft. Na uiterlijk 6 weken ontvangt u het besluit van he CIZ. In dit besluit staat of u recht heeft op zorg uit de Wlz en ook op welke zorg u recht heeft. Op welke manier u de zorg wil gaan organiseren bepaalt u zelf.

U heeft daarbij de volgende keuzes:

  • verblijf in verzorgingshuis of een verpleeghuis;
  • zorg thuis met een volledig pakket thuis (vpt);
  • een persoonsgebonden budget (pgb);
  • een modulair pakket thuis (mpt). Een mpt krijgt u als u niet het volledige zorgaanbod van een instelling nodig heeft of de zorg niet geheel zelf via een pgb wilt organiseren. Met het mpt kunt u zorg door een instelling combineren met een pgb.

Interessante links bij dit artikel: