Terug home Informatie & inspiratie Hulp & Ondersteuning Wat is ondersteuning en hulp in natura?

Wat is ondersteuning en hulp in natura?

Bij zorg in natura krijgt u zorg, begeleiding, hulp of voorzieningen die u nodig hebt via een instelling of leverancier die een contract heeft met het zorgkantoor, de zorgverzekeraar of uw gemeente.

Voorbeelden hiervan zijn een instelling voor thuiszorg, leverancier voor trapliften of een centrum voor dagopvang. Daarnaast regelt de gemeente of het zorgkantoor de administratie daaromheen. Met de zorgaanbieder maakt u afspraken over de manier waarop u zorg en ondersteuning krijgt.

Als u in aanmerking komt voor hulp en ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), kunt u ervoor kiezen om dit zelf te regelen en in te kopen met een persoonsgebonden budget (pgb). Een pgb voor Wmo vraag u aan bij uw gemeente. Maar, u kunt het regelwerk ook overlaten aan de gemeente. Zij contracteren jaarlijks een groot aantal verschillende aanbieders voor u. U kunt vervolgens één van hen kiezen om de ondersteuning en ‘hulp in natura’ te ontvangen. De aanbieder en gemeente verrekenen dan samen de ondersteuning die u heeft gekregen.