Terug home Informatie & inspiratie Hulp & Ondersteuning Wat is een eigen bijdrage? (Wmo)

Wat is een eigen bijdrage? (Wmo)

Voor hulpmiddelen en voorzieningen uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) betaalt u soms een eigen bijdrage. De rest van de kosten worden vergoed vanuit de Wmo.

Voor hulpmiddelen en voorzieningen uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) betaalt u soms een eigen bijdrage, zoals voor een rolstoel, huishoudelijke hulp of aanpassingen aan uw woning. Deze eigen bijdrage kost per 4 weken € 17,50. De rest van de kosten worden vergoed vanuit de Wmo.

Niet alle gemeenten vragen voor alle hulpmiddelen en voorzieningen een eigen bijdrage. Let op: de hoogte van de eigen bijdrage per gemeente kan verschillend zijn. Het CAK heeft een handige rekenmodule om de maximale eigen bijdrage te berekenen.

Op de website van het CAK kunt u zelf berekenen (link opent in een nieuw tabblad) hoe hoog uw eigen bijdrage maximaal is voor hulp en ondersteuning uit de Wmo. De werkelijke eigen bijdrage wordt door uw gemeente vastgesteld. Deze kan wel lager zijn dan de maximale eigen bijdrage maar nooit hoger.