Terug home Informatie & inspiratie Hulp & Ondersteuning Wat is een persoonsgebonden budget (PGB) en hoe vraagt u die aan?

Wat is een persoonsgebonden budget (PGB) en hoe vraagt u die aan?

PGB staat voor een persoonsgebonden budget. Wanneer u door ziekte, handicap of ouderdom zorg of hulp in het huishouden nodig heeft kunt u een PGB aanvragen. Met een PGB koopt u zelf zorg in en bepaalt u zelf wie uw zorgverlener wordt. Handig voor als u uw eigen zorg het liefst zelf regelt!

Een PGB aanvragen

Er bestaan verschillende soorten PGB. Per soort PGB verschilt het wat u moet doen en waar u deze kan aanvragen. De volgende soorten PGB worden onderscheiden:

1. Ondersteuning

Heeft u ondersteuning nodig in het huishouden, begeleiding aan huis of vervoer? Dan vraagt u bij de gemeente een PGB voor ondersteuning aan. De gemeente beoordeelt of u een PGB krijgt. Krijgt u een PGB van de gemeente, dan heet dit een WMO-budget.

2. Langdurige zorg

Een PGB voor langdurige zorg kunt u aanvragen wanneer u hele dagen en soms ’s nachts zorg en toezicht nodig heeft. Deze zorg valt onder de wet langdurige zorg. Voordat u een PGB uit de wet langdurige zorg kunt aanvragen, heeft een zorgindicatie nodig waarin staat hoeveel uur zorg u nodig heeft. Deze kunt u aanvragen bij het CIZ. Het Zorgkantoor ontvangt uw indicatie van het CIZ en bekijkt of u recht heeft op een PGB. Dit is een PGB uit een Wlz-budget.

3. Verpleging en verzorging

Als u thuis persoonlijke zorg of verpleging nodig heeft kan een PGB voor verpleging en verzorging worden aangevraagd. De zorgverzekering is verantwoordelijk voor deze zorg. Zij beoordelen of u recht heeft op PGB vanuit de zorgverzekering, ook wel Zvw-budget genoemd.

Zorgovereenkomst

Wanneer u een PGB toegewezen krijgt, kunt u zelf kiezen wie u verzorgt. Dit kan een familielid, uw partner, een zorgverlener of zorginstelling zijn. Samen met diegene die de zorg verleent maakt u afspraken over de tijden en de kosten. Deze afspraken komen in zogenoemd zorgovereenkomst te staan die u ter verantwoording moet sturen naar de gemeente, het zorgkantoor of uw zorgverzekering. Dit is afhankelijk van het soort PGB dat u ontvangt. De sociale verzekeringsbank heeft, afhankelijk van diegene die u verzorgt, een zorgovereenkomst opgesteld. Meer informatie over het aanvragen van een PGB kunt u hier vinden

Bron: Sociale verzekeringsbank

Pascalle van der Plaat

Pascalle is Office Manager bij Woonz.nl en ondersteunt het hele team bij diverse taken!