Terug home Informatie & inspiratie Hulp & Ondersteuning Wat is een persoonsgebonden budget (pgb) en hoe vraagt u die aan?

Wat is een persoonsgebonden budget (pgb) en hoe vraagt u die aan?

Pgb staat voor een persoonsgebonden budget. Wanneer u door ziekte, handicap of ouderdom zorg of hulp in het huishouden nodig heeft kunt u een pgbaanvragen. Met een pgb koopt u zelf zorg in en bepaalt u zelf wie uw zorgverlener wordt. Handig voor als u uw eigen zorg het liefst zelf regelt!

Een PGB aanvragen

Er bestaan verschillende soorten pgb. Per soort pgb verschilt het wat u moet doen en waar u deze kan aanvragen. De volgende soorten pgb worden onderscheiden:

1. Pgb via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Pgb via de Wmo is bedoeld voor mensen die begeleiding en ondersteuning nodig hebben (zowel individueel als in groepsverband). Hierbij krijgen mensen hulp in de vorm van lichte ondersteuning. Voorbeelden hiervan zijn hulp in de huishouding, dagbesteding of bepaalde hulpmiddelen en voorzieningen. U kunt hiervoor terecht bij het Wmo loket van uw gemeente.

Hoe werkt het?

 1. U meld uzelf bij de gemeente van uw woonplaats;
 2. De gemeente bekijkt uw persoonlijke situatie;
 3. De gemeente brengt in kaart op welke hulp u recht heeft;
 4. U geeft aan gebruik te willen maken van een pgb;
 5. U legt uit waarom een pgb geschikt is voor u;
 6. De gemeente besluit of een pgb mogelijk is.

2. Pgb via de Zorgverzekeringswet (Zvw)

Een PGB voor langdurige zorg kunt u aanvragen wanneer u hele dagen en soms ’s nachts zorg en toezicht nodig heeft. Deze zorg valt onder de wet langdurige zorg. Voordat u een PGB uit de wet langdurige zorg kunt aanvragen, heeft een zorgindicatie nodig waarin staat hoeveel uur zorg u nodig heeft. Deze kunt u aanvragen bij het CIZ. Het Zorgkantoor ontvangt uw indicatie van het CIZ en bekijkt of u recht heeft op een PGB. Dit is een PGB uit een Wlz-budget.

Hoe werkt het?

 1. U meld u bij uw eigen zorgverzekeraar;
 2. U vraagt een zogenaamd Zvw-budget aan;
 3. De verzekeraar controleert uw aanvraag;
 4. Soms moet u uw pgb-aanvraag toelichten;
 5. De verzekeraar keurt uw aanvraag goed of niet.

3. Pgb via de Wet langdurige zorg (Wlz)

Pgb via de Wlz is bedoeld voor mensen die intensieve en langdurige zorg nodig hebben. Deze mensen hebben hun hele leven permanent toezicht of 24-uurszorg in de buurt nodig hebben. Denk hierbij aan chronisch zieken, kwetsbaren senioren en mensen met een ernstige geestelijke of lichamelijke aandoening of beperking. Een Pgb-Wlz indicatie wordt aangevraagd bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Voordat u deze aanvraagt heeft u een zorgindicatie nodig die u ook bij het CIZ kan aanvragen.

Hoe werkt het?

 1. U meld uzelf bij het CIZ;
 2. Het CIZ bekijkt uw persoonlijke situatie;
 3. Er wordt in kaart gebracht op welke zorg u recht heeft;
 4. Uw indicatie wordt verstuurd naar een zorgkantoor;
 5. Bij dit zorgkantoor vraagt u een pgb aan;
 6. U legt uit waarom een pgb geschikt is voor u;
 7. Het zorgkantoor beslist of een pgb bij u past.

Zorgovereenkomst

Wanneer u een pgb toegewezen krijgt, kunt u zelf kiezen wie u verzorgt. Dit kan een familielid, uw partner, een zorgverlener of zorginstelling zijn. Samen met diegene die de zorg verleent maakt u afspraken over de tijden en de kosten. Deze afspraken komen in zogenoemd zorgovereenkomst te staan die u ter verantwoording moet sturen naar de gemeente, het zorgkantoor of uw zorgverzekering. Dit is afhankelijk van het soort pgb dat u ontvangt. De sociale verzekeringsbank heeft, afhankelijk van diegene die u verzorgt, een zorgovereenkomst opgesteld. Meer informatie over het aanvragen van een pgb kunt u hier vinden.

Bron: Sociale verzekeringsbank

Pascalle van der Plaat

Pascalle is Office Manager bij Woonz.nl en ondersteunt het hele team bij diverse taken!