Terug
Financieel
Activiteiten
Ondersteuning
Diensten
Zorg
Mantelzorgwoning
Woning aanpassen
Alle diensten & producten
Inloggen
Gratis aanmelden

Wat is een levenstestament?

Geschreven op dinsdag 09 juli 2024 door Dominique

Bij verschillende levensfases horen verschillende vragen. Bij het ouder worden, denk je bijvoorbeeld na over zaken zoals je vermogen na je overlijden. Wat gebeurt er dan mee? Zonder testament regelt de wet wat er met het vermogen gebeurt. Met een testament maak je eigen keuzes en beslis je hoe je nalatenschap geregeld wordt. Maar wat is een levenstestament?

Wat staat er in een levenstestament?

Een levenstestament is een notariële akte waarin je vastlegt wie tijdens jouw leven beslissingen mag nemen en waarover. Dit kan gaan over geld en andere bezittingen, maar ook over medische en persoonlijke zaken. Denk bijvoorbeeld aan:

  1. Het regelen van bankzaken en belastingen;

  2. Keuze voor wel of geen medische behandeling of reanimatie;

  3. Verzorging van je huisdier.

Je kunt zelfs meer vertrouwenspersonen aanwijzen met eigen bevoegdheden. Het levenstestament blijft gelden zo lang je in leven bent, juist ook als je ze zelf niet meer kunt beslissen. Het levenstestament eindigt als je overlijdt. Het is wel belangrijk dat je wilsbekwaam bent op het moment van het opstellen. Zolang je wilsbekwaam bent, kun je het levenstestament altijd herroepen of wijzigen door een nieuwe akte.

Verschil testament en levenstestament

Het grote verschil tussen een testament en levenstestament is dat een testament gaat over zaken na jouw overlijden. Terwijl een levenstestament gaat over zaken tijdens jouw leven. In een levenstestament staat wie jou belangen mag behartigen als je dit niet meer zelf kan door bijvoorbeeld, ziekte of een ongeluk. Het levenstestament gaat dus over zaken tijdens jouw leven en niet over wat er met je bezittingen moeten gebeuren na overlijden. Dat regel je in het testament.

Wanneer komt een levenstestament van pas?

  1. Als je ouder wordt of gezondheidsproblemen hebt;

  2. Als je wilt voorkomen dat de rechter een bewindvoerder aanstelt om jouw vermogen te beheren;

  3. Als je specifieke wensen hebt over bijvoorbeeld schenken en medische behandelingen;

  4. Als je een eigen bedrijf hebt en zelf wilt regelen wie jouw bedrijf voortzet en hoe dit gebeurt als je dit zelf niet meer kunt.

Raadpleeg altijd een notaris om je persoonlijke situatie te bespreken en een levenstestament op maat op te stellen. Zo weet je zeker dat jouw wensen en belangen goed worden vastgelegd.

Tipgids levenstestament ANBO-PCOB

In de Tipgids van ANBO-PCOB vind je een overzicht van alle aspecten rondom het levenstestament. Klik op deze link om de Tipgids aan te vragen.

Woonz nieuwsbrief