Terug
Zorg
Dagopvang
Ergotherapie
Fysiotherapie
Nachtzorg
Thuiszorg
Vervangende mantelzorg
Diensten
Maaltijdservice
Schoonmaken
Activiteiten
Financieel
Ondersteuning
Woning aanpassen
Mantelzorgwoning
Alle diensten & producten
Inloggen
Gratis aanmelden

Uitdaging! Mantelzorg combineren met werk

Geschreven op zondag 15 maart 2020 door Kalinka Kester

Afgelopen week was ik op bezoek bij een mevrouw die zorgde voor haar oude moeder. Gelukkig werkt zij bij een bedrijf dat openstaat voor mantelzorgers. Sterker nog, het is zelfs een erkend mantelzorgvriendelijk bedrijf. Haar werkgever ondersteunt haar om meer thuis te werken zodat zij werk, zorg en toezicht kan combineren.

Werkende mantelzorgers

Mantelzorg combineren met werk, het is een van de grootste uitdagingen waar Mantelzorgers voor staan. Deze groep werkende Mantelzorgers is groeiende! Er komen steeds meer werkende Mantelzorgers omdat mensen langer thuis blijven wonen. Ook doordat werknemers langer doorwerken door hogere AOW-leeftijd.  De meeste Mantelzorgers zijn tussen de 45 en 64 jaar. Een leeftijdsgroep waarin vooral mantelzorg voor een hulpbehoevende ouder nodig kan zijn. 1 op de 6 werknemers combineert zijn zorgtaken met werk. In de zorgsector ligt dit zelfs op 1 op 4!

Mantelzorgvriendelijk bedrijf

Een mantelzorgvriendelijk bedrijf stimuleert een goede balans tussen werk en privé. Er is minder verzuim en minder verloop met een hogere loyaliteit van de werknemers. Ook wordt het imago van aantrekkelijke werkgever versterkt. Een belangrijke rol lijkt weg gelegd te zijn voor leidinggevenden. Als zij werknemers met een Mantelzorgtaak ondersteunen, verminderen ze het werk-zorgconflict. Mantelzorgers die zich gesteund voelen door de leidinggevende en collega’s ervaren de combinatie mantelzorg en werk als goed. Ook ervaren Mantelzorgers met een goede werk-mantelzorgbeleid minder lichamelijk klachten.

Wettelijke mogelijkheden voor zorgverlof

Het blijkt dat veel Mantelzorgers onvoldoende bekend zijn met de bestaande (wettelijke) regelingen op de werkvloer. Dit is geregeld in de Wet Arbeid en Zorg (WAZO). Voor mantelzorgers zijn de volgende vormen van verlof wettelijk geregeld:

- Calamiteitenverlof: verlof dat u op kunt nemen als u onverwacht direct vrij moet nemen. Dit verlof kan een paar uur tot een paar dagen duren. De werkgever betaalt 100% van het loon.

- Kortdurend zorgverlof: verlof dat u kunt opnemen voor de zorg voor een ziek kind of partner of anderen in uw sociale omgeving. Dit verlof mag in totaal maximaal twee keer het aantal uren duren dat u werkt per week. De werkgever betaalt 70% van het loon door (tenzij ander is uw CAO).

- Langdurend zorgverlof: onbetaald verlof dat u kunt opnemen als u voor langere tijd moet zorgen voor een ziek kind, partner, ouder of iemand anders in uw sociale omgeving. U kunt maximaal zes keer de wekelijkse arbeidsduur opnemen. U kunt het verlof spreiden.

Flexibel werken

Sinds 1 januari 2016 bestaat de Wet Flexibel werken. Deze nieuwe wet heeft tot doel flexibel werken te stimuleren. Dit kan een oplossing zijn om zorg en werk te combineren. Volgens deze wet heeft u het recht om te vragen bij uw werkgever om flexibel te werken (thuiswerken /gunstige tijden). Uw werkgever kan dit wel weigeren. Deze wet geldt niet voor bedrijven met minder dan tien werknemers.

Uitgangspunt bij alle verlofregelingen is dat u uw mantelzorgsituatie bespreekbaar moet maken op uw werk. Op deze manier kunt u samen met uw werkgever of leidinggevende kijken naar de mogelijkheden om werk en zorg op een prettige manier te combineren. Hierbij kan ik als mantelzorgmakelaar u en uw werkgever helpen. Samen kijken we dan naar wat er nodig is voor een gezonde werk-zorg-privé balans in uw leven en binnen het bedrijf. Ik kan, als het nodig is regeltaken in overleg overnemen om deze balans te realiseren.

Woonz nieuwsbrief