Terug
Zorg
Dagopvang
Ergotherapie
Fysiotherapie
Nachtzorg
Thuiszorg
Vervangende mantelzorg
Diensten
Maaltijdservice
Schoonmaken
Activiteiten
Financieel
Ondersteuning
Woning aanpassen
Mantelzorgwoning
Alle diensten & producten
Inloggen
Gratis aanmelden

Respijtzorg: hoe werkt het?

Geschreven op vrijdag 14 februari 2020 door Kalinka Kester

Vandaag sprak ik Jorien Jansen. Ze zit er doorheen. Ze is moe. De continue zorg voor haar man Jelle die door een hersenbloeding halfzijdig verlamd is, vergt veel van haar. Ze staat altijd “aan”: ze is continu alert om hem in de gaten te houden.

Drie keer per dag thuiszorg

Gedurende de dag komt er drie keer per dag thuiszorg voor Jelle. Dit is fijn maar ook een inbreuk op haar privacy. Door regelmatig over haar grens heen te gaan laat haar gezondheid haar soms in de steek. Ze heeft diverse klachten maar dit cijfert ze weg. Ze is erg trots dat ze nog steeds samen zijn en samen kunnen wonen maar nu is haar energie op. Ze vraagt mij om hulp. Ze zoekt een fijn logeerhuis waar haar man enkele weken naar toe kan en waar hij gepaste zorg krijgt. Hierdoor kan zij zich enkele weken op zichzelf richten en haar eigen batterij weer opladen.

Respijtzorg

Als iemand anders de zorg tijdelijk overneemt, heet dit respijtzorg. Respijtzorg kan uitgevoerd worden door een beroepskracht of vrijwilliger. Het kan incidenteel zijn bijvoorbeeld tijdens een vakantie of structureel, bijvoorbeeld een dagdeel per week of een weekend per maand. Het kan ook gaan om een gezamenlijke vakantie van de mantelzorger en de zorgvrager samen waarbij de zorg wordt overgenomen door een zorgprofessional.

Wlz-indicatie

Jelle Jansen heeft een Wlz-indicatie. Twee weken geleden is er een nieuw logeerhuis geopend bij hem in de buurt waar hij naar toe kan. Wat ook fijn is dat dit logeerhuis de mogelijkheid biedt om voor komend jaar meerdere malen afspraken te maken om te komen logeren. Dit biedt dit echtpaar overzicht zowel in de agenda alsmede in het budget. In het geval van Jelle wordt het logeren betaald uit zijn Persoonsgebonden Budget.

Tijd voor uzelf, is dit iets voor mij?

Op het moment dat er geen Wlz-indicatie is, kunt u nagaan of uw zorgverzekering de logeeropvang van uw keuze vergoed. Mocht de zorgverzekeraar geen vergoeding bieden, dan kunt u misschien terecht bij uw gemeente. Uw gemeente is vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) verantwoordelijk voor vervangende zorg en logeer-nachtopvang.

156 etmalen per jaar

Heeft u een indicatie vanuit de Wet langdurige zorg zoals Jelle? Dan kunt u maximaal 156 etmalen per jaar (gemiddeld 2 dagen per week) aanwenden voor logeren of vakantieplannen. De etmalen mogen worden opgespaard en voor langere periodes worden ingezet. Mocht u vrijwilligers inzetten, dan is de vervangende zorg gratis.

Woonz nieuwsbrief