Terug
Zorg
Dagopvang
Ergotherapie
Fysiotherapie
Nachtzorg
Thuiszorg
Vervangende mantelzorg
Diensten
Maaltijdservice
Schoonmaken
Activiteiten
Financieel
Ondersteuning
Woning aanpassen
Mantelzorgwoning
Alle diensten & producten
Inloggen
Gratis aanmelden

Misverstand ‘Wlz-indicatie is stap naar verpleeghuis’ toegelicht

Geschreven op donderdag 23 september 2021 door Kalinka Kester

Oost, west, thuis best! Vele senioren hebben de voorkeur om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen. Ook als ouderdom met gebreken komt. Dit vraagt meer zorg.

Misverstand en voorbeeld

De eerste zorg wordt vaak opgevangen door de inzet van thuiszorg. Als de zorgvraag van langdurige aard is dan komt de Wet langdurige zorg (Wlz) in beeld. Voor het genieten van zorg uit de Wlz is er een indicatie nodig. Afgelopen weken maakte ik meerdere keren mee dat mensen er van uit gaan dat een Wlz-indicatie dé stap is naar opname in een verpleeghuis. Dit is een misverstand. Ik licht dit toe in onderstaand voorbeeld:

Recent bezocht ik een echtpaar op leeftijd. Zij wonen gelukkig samen. Bij hun dochters bestaat echter meer en meer bezorgdheid bij de houdbaarheid van het thuis wonen. Ook vanuit de thuiszorg wordt deze bezorgdheid onderschreven. Samen gaat het vaak net goed, maar soms ook niet. Mevrouw was ’s nachts gevallen en meneer wilde haar helpen en die viel zelf ook ongelukkig op de grond. Voordat ze iemand konden alarmeren, lagen ze al enkele uren op de grond.

Fragiele evenwicht

Dit fragiele evenwicht waarbij het vaak net goed gaat en soms ook niet, maakt de vraag gegrond of dit echtpaar nog wel thuis moet blijven wonen. De stap naar het verpleeghuis is vaak een evidente en voor de hand liggend, maar dit is niet altijd de wens van de zorgvragers en de naasten.

Wlz-indicatie

Als de zorg intensief wordt en er is continue sturing en toezicht nodig dan kan er een indicatie voor de Wet langdurige zorg (Wlz) worden aangevraagd. Als er over een Wlz-indicatieaanvraag gesproken wordt dan wordt er vaak ten onrechte de aanname gedaan dat opname in het verpleeghuis verplicht is. Een indicatie Wlz betekent niet dat de enige keuze het verpleeghuis is.

Met een Wlz-indicatie kunt u ook thuis blijven wonen. Er kan in de thuissituatie passende zorg en ondersteuning ingekocht worden. Aan deze indicatie is een budget gekoppeld om zorg in te kopen bij zorgverleners die een contract met het zorgkantoor hebben. Dit wordt Zorg in Natura (ZIN) genoemd. Of als diegene die zorg nodig heeft, zelf de zorg wil inkopen en er is geen contract met het zorgkantoor dan kan dit budget in een Persoonsgebonden Budget (PGB) worden gebruikt.

Voorsorteren op toekomst

Graag maak ik u erop attent dat het aanvragen van een Wlz-indicatie niets te maken heeft met de keuze al dan niet opgenomen te worden in een verpleeghuis. Een indicatie geeft de medische gesteldheid weer en normering van de zorgbehoefte. Hoe er invulling wordt gegeven aan deze zorgbehoefte bepaalt de zorgvrager grotendeels zelf.

Mijn advies is om niet te wachten met het aanvragen van een Wlz-indicatie als behoefte voor 24-uurs toezicht, sturing en nabijheid noodzakelijk is. Een Wlz-indicatie kan dus zorgen voor gepaste zorg en ondersteuning thuis én geeft de mogelijkheid om al vast voor te sorteren door u in te tekenen op een wachtlijst van het verpleeghuis van uw keuze.

Woonz nieuwsbrief