Terug
Zorg
Dagopvang
Ergotherapie
Fysiotherapie
Nachtzorg
Thuiszorg
Vervangende mantelzorg
Diensten
Maaltijdservice
Schoonmaken
Activiteiten
Financieel
Ondersteuning
Woning aanpassen
Mantelzorgwoning
Alle diensten & producten
Inloggen
Gratis aanmelden

Langer zelfstandig thuis wonen met hulp

Geschreven op zaterdag 01 februari 2020 door Kalinka Kester

Oost west, thuis best! Langer thuis wonen met hulp!

Langer thuis wonen

Lekker lang vertrouwd zelfstandig thuis blijven wonen, is wat de meeste mensen willen. Ook de overheid stuurt hier sterk op aan. Veel ouderen wonen ook zelfstandig. Maar op een gegeven moment is er wellicht toch hulp nodig in uw dagelijks leven. U krijgt wellicht moeite met zwaar huishoudelijk werk. Of de trap wordt een probleem om op te komen of het in bad gaan of douchen wordt een (te) grote uitdaging. Hulp om prettig thuis te kunnen blijven wonen is er! Vaak wordt er in eerste instantie veelal hulp geboden door familie, vrienden of buren. Deze ondersteuning wordt mantelzorg genoemd.

Is deze mantelzorg niet voldoende en redt u het zelf echt niet, hoe werkt het dan?

De zorg is in Nederland zo georganiseerd dat er voor ouderen beroep kan worden gedaan op drie wetten:

1) Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
2) Zorgverzekeringswet
3) de Wet langdurige zorg (Wlz)

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Op het moment dat het thuis moeizaam gaat, kunt u bij de gemeente vragen om hulp, begeleiding en ondersteuning. Dit kan iemand zijn die u helpt bij het huishouden. Dit kan alleen als u aan bepaalde criteria voldoet. Dit valt onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Zorgverzekeringswet

Persoonlijke zorg en verpleging valt onder de Zorgverzekeringswet (Zvw). Dit houdt in dat u de kosten vergoed kunt krijgen vanuit het basispakket van uw zorgverzekering.

De Wet langdurige zorg (Wlz)

De Wet langdurige zorg is er voor mensen die de hele dag (24 uur) intensieve zorg en/of toezicht nodig hebben.

Deze drie genoemde wetten zijn eigenlijk de ‘potjes’ met geld waaruit de zorg bekostigd kan worden die u nodig heeft.

Regelhulp

Binnen elke gemeente zijn er welzijnsorganisaties actief. Een handige website die een wegwijzer naar zorg en ondersteuning is regelhulp. Dit is een website van de overheid waarin er een overzicht wordt geboden van zorg en ondersteuning voor jeugd en volwassenen met een ziekte, beperking of psychische aandoening. Situaties in het gewone, dagelijkse leven zijn het uitgangspunt.

Initiatieven

Ook zijn er in Nederland een heleboel initiatieven waar u een beroep op kunt doen als u bijvoorbeeld een lampje moet laten vervangen in de hal. Dit kan natuurlijk door uw buurman of familielid gedaan worden. Maar als u de buurman niet kent en uw familie woont ver weg zijn er websites zoals wehelpen.nl en nlvoorelkaar.nl. Op deze websites komen mensen die hulp zoeken en mensen die hulp willen bieden samen. Op deze websites kunt u gratis uw hulpverzoek plaatsen. Het gaat op deze sites om incidentele hulp en lichte klusjes.

Zoals u kunt lezen, is er hulp voorhanden! Via internet is er veel informatie te vinden. Ik hoop dat ik u wat wegwijs heb kunnen maken in hoe de zorg in hoofdlijnen is opgezet en waar u wat kunt vinden. Op het moment dat u aanspraak wilt maken op zorg of hulp uit de Wmo kunt u ook ondersteund worden door een onafhankelijke cliëntondersteuner. Dit is gratis! Vraag hier naar als u hulp aanvraagt bij uw gemeente.

Vriendelijke groet,
Kalinka Kester Mantelzorgmakelaar – Onafhankelijk Cliëntondersteuner

Interessante links bij dit artikel
Woonz nieuwsbrief