Terug
Zorg
Dagopvang
Ergotherapie
Fysiotherapie
Nachtzorg
Thuiszorg
Vervangende mantelzorg
Diensten
Maaltijdservice
Schoonmaken
Activiteiten
Financieel
Ondersteuning
Woning aanpassen
Mantelzorgwoning
Alle diensten & producten
Inloggen
Gratis aanmelden

Niet verhuizen; toch gemeenschappelijk wonen

Geschreven op donderdag 01 juli 2021 door Gastblogger

Gemeenschappelijk wonen is een vorm van wonen waarbij bewoners bewust kiezen om “met elkaar te wonen”. De huishoudens beschikken over een zelfstandige woning of wooneenheid en delen daarnaast gemeenschappelijke voorzieningen en ruimten.

Deze woonvorm is niet aan leeftijd gebonden tenzij een groep dit zelf afspreekt. Er zijn groepen met een nadruk op gezinnen met kinderen, groepen voor 50-plussers, roze groepen en groepen rond een thema, bijvoorbeeld ecologisch, zorgbehoevend en in het groen. Er zijn al meer dan duizend van zulke projecten in Nederland.

Sterker netwerk en minder eenzaam

Als de kinderen de deur uit zijn, u met pensioen bent, uw partner minder gezond wordt of wellicht is komen te overlijden, wordt het leven wat stiller. Dan wordt het belangrijk uw netwerk buiten de deur zo goed mogelijk te blijven onderhouden. En verhuizen naar een project gemeenschappelijk wonen kan dan een vitale aanvulling zijn.
De belangrijkste reden om te kiezen voor gemeenschappelijk wonen is het dagelijks leven gemakkelijker te kunnen delen met anderen. Ook de leuke dingen, zoals samen er op uit, makkelijker een praatje met buren, samen koffiedrinken, gemakkelijker samen koken en eten en wel omkijken naar elkaar (zonder elkaars mantelzorger te worden). Let wel: projecten kijken ook goed naar hun eigen gemeenschappelijke vitaliteit. Nieuwe bewoners ouder dan 60-70 jaar kunnen zich meestal niet meer inschrijven.

Vier vormen van gemeenschappelijk wonen waarbij u niet hoeft te verhuizen

Vaak zijn projecten gemeenschappelijk wonen in grote gebouwen. Meestal wordt er bewust voor gekozen het aantal vierkante meters privé te verlagen ten gunste van gemeenschappelijke ruimten. Er zijn ook vormen van gemeenschappelijk wonen waarbij u niet noodzakelijk hoeft te verhuizen naar een ander gebouw. U kunt blijven wonen in uw eigen woning. De woningen/appartementen binnen deze vormen van gemeenschappelijk wonen kunnen verspreid in het dorp of de wijk staan. Het is echter wel zo dat hoe dichter bij elkaar, hoe gemakkelijker het onderhouden van contacten in de woongemeenschap is. We noemen vier vormen:

  1. Gestippeld wonen is een woongroep waarvan de woningen/appartementen zich bevinden in één gebouw. Binnen het complex wonen zowel leden van de woongroep als medebewoners die niet tot de woongroep behoren. De leden wonen verspreid over het complex. Lees er hier meer over.

  2. Buurgemeenschappen lijkt op gestippeld wonen, echter de woningen bevinden zich niet onder één dak maar staan verspreid in het dorp of de wijk. De buurgemeenschap heeft vaak wel een buurtkamer of ontmoetingsruimte. Ook gaat het initiatief van buurtbewoners zelf uit.

  3. Cirkelgroepen zijn buurgemeenschappen. Alleen ligt het opstarten en de verantwoordelijkheid voor continuïteit minder bij de groep zelf, maar bij een andere organisatie. Denk bijvoorbeeld aan een verzorgingshuis, buurthuis of welzijnsorganisaties.

  4. Virtuele woongemeenschappen hebben onderling contact via internet, bijvoorbeeld via beeldbelcontact. Binnen een virtuele woongemeenschap helpt men elkaar bijvoorbeeld bij het kiezen voor oplossingen voor zorg en dienstverlening.

Waarom men kiest voor de variant gemeenschappelijk wonen zonder verhuizen

Overwegingen om voor deze vormen van gemeenschappelijk wonen te kiezen (en dus niet te verhuizen) kunnen zijn:

  • Behouden van netwerk met huidige buren;
  • Financiële redenen om de huidige woning niet te verlaten. Bijvoorbeeld opgebouwd huurrecht of mooie hypotheekconstructie zoals aflossingsvrij;
  • In de huidige woning blijven wonen;
  • Minder eenzaam;
  • Men is te oud om zich nog voor een traditioneel project te kunnen inschrijven.

Meer informatie

Bent u op zoek naar adressen waar u gemeenschappelijk kunt wonen? Klik dan op deze link.  En voor meer achtergrondinformatie over gemeenschappelijk wonen zonder verhuizen kunt u doorklikken naar de “special” van LaCoTA.

 

Blog door Wim G. Kromwijk, directeur LaCoTA (Langer Comfortabel Thuis Alliantie)

Woonz nieuwsbrief