Terug home Informatie & inspiratie Actueel Eenzaamheid onder mantelzorgers groot blijkt uit onderzoek

Eenzaamheid onder mantelzorgers groot blijkt uit onderzoek

Geschreven op maandag 24 december 2018

Mensen met dementie worden vaak verzorgd door een naaste die de rol van mantelzorger op zich neemt. Uit de Dementiemonitor Mantelzorg van Alzheimer Nederland en Nivel is gebleken dat deze mantelzorgers vaker eenzaam zijn.

Onderzoek

Mantelzorger zijn van een naaste met dementie zorgt voor mooie momenten, maar is niet altijd even makkelijk. De vraag naar mantelzorgers gaat de komende jaren toenemen, omdat mensen met dementie langer thuis blijven wonen. Het onderzoek laat zien hoe mantelzorgers de zorg en ondersteuning ervaren die zij en hun naaste ontvangen en wat de impact van mantelzorg is op hun leven. In deze blog bespreken we een aantal opvallende uitkomsten.

Eenzaamheid en sociale isolatie

Mantelzorgers van mensen met dementie zijn vaak eenzaam. Dit geldt vooral voor de mantelzorgers die samenwonen met de persoon met de ziekte. Eenzaamheid komt twee keer zo vaak voor onder mantelzorgers van mensen met dementie dan bij de algemene Nederlandse bevolking. De zorgtaken zorgen ervoor dat het contact met familie en vrienden afneemt. Naarmate de dementie van de naaste vordert, vinden ze het ook steeds moeilijker om mensen bij hen thuis uit te nodigen. Hierdoor liggen sociale isolatie en gevoelens van eenzaamheid op de loer. Niet alle mantelzorgers zijn op de hoogte van respijtmogelijkheden, zoals een passende dagopvang. Hierdoor kan de mantelzorger meer tijd vrij maken op sociaal gebied.

(Over)belasting

Mantelzorg is zowel lichamelijk als mentaal zwaar. Uit onderzoek blijkt dat ongeveer 1 op de 8 mantelzorgers zich zwaar belast of overbelast voelt. Men voelt zich vooral overbelast als de persoon in een vergevorderde stadia zit van de ziekte. Door (over)belasting lijkt er een groter risico te zijn op verwaarlozing of agressief gedrag richting de persoon met dementie. Ook is het aantal sociale contactmomenten dat afneemt een risicofactor voor problemen rondom de mantelzorger en degene die verzorgd wordt. Het is opvallend dat mantelzorgers weinig hulp vragen vanuit de omgeving terwijl ze overbelast zijn: ze hebben dan vaak het gevoel dat ze falen. Ook krijgen we weinig spontaan hulp vanuit de omgeving. Als dit vaker zou gebeuren dan is de kans dat de mantelzorger dit langer volhoudt, groter.

Dementievriendelijke samenleving

Mensen met dementie kunnen veelal rekenen op begrip voor hun situatie van mensen uit de directe omgeving. Mensen die verder van de persoon afstaan, zoals leden van de (sport)vereniging waarvan de persoon met dementie lid is, hebben er minder begrip voor. Deze bevinding onderstreept het belang van het vergroten van bewustwording in de Nederlandse samenleving rondom omgaan met mensen met dementie. Benieuwd naar het hele rapport? Bekijk hier de Dementiemonitor 2018!

Infographic mantelzorgers

Interessante links bij dit artikel:

Dominique Jeremias

Dominique is Social Media Marketeer bij Woonz.nl.