Terug
Zorg
Dagopvang
Ergotherapie
Fysiotherapie
Nachtzorg
Thuiszorg
Vervangende mantelzorg
Diensten
Maaltijdservice
Schoonmaken
Activiteiten
Financieel
Ondersteuning
Woning aanpassen
Mantelzorgwoning
Alle diensten & producten
Inloggen
Gratis aanmelden

In beeld, de betaalbaarheid van exclusief wonen

Geschreven op vrijdag 19 april 2019 door Mirjam Doorewaard

In de afgelopen jaren is de diversiteit aan wonen voor senioren flink toegenomen. Alles is mogelijk, de keuze is veelzijdig. Als je je niet in de materie hebt verdiept, is er best nog wat onbekendheid met alle nieuwe vormen van wonen voor senioren. Inclusief het brede scala aan mogelijke vergoedingen.

Een woonvorm die steeds meer in opkomst is, is het exclusief wonen. Vandaag neem ik u mee in de wereld van exclusief wonen. Wat houdt het concept in, hoe is de prijs opgebouwd en welke vergoedingen zijn mogelijk.

All-inclusive concept

Als u kijkt naar exclusief wonen, kijkt u over het algemeen naar een all-inclusive concept. Zoals u dat wellicht kent vanuit de hotelwereld. Een all-inclusive concept betekent dat alles rondom wonen, service én zorg voor u geregeld is. Uw woning, gas, water en licht. Uw huishouden, inclusief uw eten en drinken. Uw welzijn zoals uw dagelijkse vermaak en de zorg die u nodig heeft.

De prijs die voor het concept geldt, is dan ook een all-inclusive prijs. De componenten die zijn benoemd, maken allen deel uit van de totaalprijs.

Exclusief wonen met zorg

Een tweede variant is het exclusief wonen met zorg. Dit concept lijkt een beetje op het voorgaande. Ook hier is uw huur, gas, water en licht, uw huishouden, uw eten en drinken volledig verzorgd. In sommige gevallen maakt ook uw vermaak deel uit van het exclusieve woonconcept.

De zorg die u ontvangt, wordt aan het concept toegevoegd op basis van uw vraag. Vaak maakt u hierover aparte afspraken.

De prijs voor dit concept bestaat uit 2 onderdelen. Enerzijds de prijs voor het exclusieve wonen, anderzijds voor de zorg die u afneemt. Als uw vermaak niet in het concept is opgenomen, ontvangt u op basis van deelname een afrekening. Bekijk hier exclusief wonen met zorg >

Welke vergoedingen zijn ook in de exclusief wonen concepten mogelijk?

Wonen – u woont binnen deze concepten over het algemeen op particuliere basis. Of u in aanmerking komt voor huursubsidie, hangt af van de huurprijs die wordt berekend. Over het algemeen liggen de huurprijzen boven de sociale huurgrens en komt de woning niet voor huursubsidie in aanmerking.

Service – de kosten voor de services die aan u worden geleverd, komen voor uw rekening. Tenzij u een Wet langdurige zorg (Wlz) indicatie heeft, die u heeft omgezet naar een volledig pakket thuis (vpt). Dan worden diensten als begeleiding (individueel en/of dagbesteding), vervoer naar uw behandeling en/of dagbesteding, maaltijden (eten en drinken), hulp bij het huishouden en logeeropvang ter ontlasting van de mantelzorg vanuit uw indicatie vergoed.

Zorg – de zorg wordt verleend op basis gemaakte afspraken. De kosten hiervan kunnen op verschillende manieren betaald worden. Wilt u voor vergoeding in aanmerking komen, dan is het belangrijk dat u een door de overheid afgegeven indicatie heeft. Er zijn verschillende mogelijkheden:

  • Zorg in natura (ZIN). Bij deze indicatie vergoedt de overheid uw zorgt direct aan de zorgverlener. De laatste moet deze zorg wel gecontracteerd hebben.
  • Een thuiszorg indicatie met een persoonsgebonden budget (pgb). De overheid vergoed de kosten van de zorg aan u en u verrekent de geleverde zorg aan de zorgverlener.
  • Een Wlz-indicatie omgezet naar een volledig pakket thuis (vpt). Een indicatie vergoedt dan de kosten voor uw verpleging, uw persoonlijke verzorging en de behandeling die u nodig heeft in lijn met uw Wlz-indicatie.

Uiteraard is het mogelijk om te wonen in een exclusief wonen concept waarbij u particulier (zonder vergoeding) de verschillende kosten betaalt.

Zoek naar mogelijkheden die bij u passen

Omdat er zoveel mogelijk is, is het belangrijk dat u zich goed oriënteert op uw persoonlijke mogelijkheden. Wat kan en wil u zelf betalen en wat zou u kunnen voldoen via uw (zorg)indicatie. Het kan lonen om daar goed onderzoek naar te doen. Via Woonz.nl kunt u veel informatie over en doorverwijzingen naar vergoedingen vinden.

Interessante links bij dit artikel
Woonz nieuwsbrief